Tirsdag blev forvaltningens bud på et budget for Fredericia Kommune offentliggjort, og det har medfødt undren hos Fredericia Lærerkreds, hvor formand Per Breckling stiller sig meget uforstående overfor det der fremgår af mulighedskataloget.

“Temperaturmålingen viser, at undervisningstiden som følge af arbejdstidsaftalen for lærere i Fredericia Kommune ligger på et lavere niveau end de fleste andre kommuner. Arbejdstidsaftalen vurderes at være en positiv faktor i forhold til rekruttering, sygefravær og arbejdsglæde. Det vurderes omvendt, at der er potentiale i at genbesøge arbejdstidsaftalen såvel i forhold til antal timer til undervisning samt i forhold til, hvilke ekstra opgaver der ligger udover undervisningen i de 733 timer lærerne underviser årligt. En genforhandling af aftalen kan frigøre tid til flere ressourcer ud i de enkelte klasser”

Således lyder det i mulighedskataloget, der er udformet af forvaltningen og underskrevet af Kommunaldirektøren. Med dette foreslår man altså, at lærerne på Fredericias folkeskoler skal undervise mere end de gør i forvejen, og det her Per Breckling og Fredericia Lærerkreds undrer sig.

“Det jeg ser på er folkeskolen i det her, og så er der mange andre ting i budgettet også, det kommenterer jeg ikke på nu. Børn og unge, især i folkeskolen, der undrer det mig meget, at man har et ønske om at genforhandle vores arbejdstidsaftale, men at man samtidig vil have lærerne til at undervise mere”, siger Per Breckling og fortsætter:

“Det er et underligt signal at sende til lærerne, fordi Undervisningsministeren tager på rundtur og taler med lærerkredsene, skriver breve og erkender fejl tilbage i 2013. KL laver en ny start, hvor man vil samarbejde frem for det modsatte. Centrale ting, som arbejder hen i en mere tillidsbaseret og fremadrettet positiv dialog”.

“Lokalt har vi siden 2013 netop haft en positiv dialog, og så stiller man lige pludselig spørgsmålstegn ved det, sender et signal til mine medlemmer om, at de kan godt undervise mere uden at der sker noget ved det. Der ved jeg, at mine medlemmer, der står med det i dagligdagen, de underviser meget i forvejen, de ved at hvis de skal undervise mere, så går det ud over kvaliteten af den undervisning de kan præsterne i klasselokalet, og dermed sender eleverne med et dårligere udbytte. Det er ikke tilfredsstillende, og det giver minus på arbejdsglæde”, forklarer Formand for Fredericia Lærerkreds.

“Når man går ind med en ambition om at pålægge mere arbejde får vi sværere ved at fastholde, rekruttere, større sygefravær og flere vikarer – og så falder arbejdsglæden”, fortsætter han.

“Det er så der hvor jeg lidt føler, at det står i modstrid til folkeskolen som det naturlige førstevalg for børn og forældre i Fredericia”

“Jeg er selvfølgelig fuld af fortrøstning over, at vi er i en høringsperiode, og jeg vil gå i dialog med politikerne – og det opfordrer jeg også mine kollegaer og andre der har folkeskolen lært. Jeg har tillid til, at politikerne mener det når de siger at folkeskolen skal være det naturlige førstevalg”, slutter Per Breckling, der fortæller at man i Fredericia Lærerkreds har i sinde at indsende et høringssvar.

https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum