a nu skal det pludselig gå stærkt i Fredericia med at få solgt, en stor artikel i Fredericia Dagblad den 5.2.14 fortalte om salg af 5 ejendomme, flere af disse har stået tomme i længere tid, det gamle vandværk i hele 4 år, og har en bemærkning fra foråret 14, at bygningens tilstand forværres hvis ikke renovering påbegyndes snarest. Desuden har ejendommen Vendersgade 28 sikkert heller ikke indbragt en normal husleje.?

Vilkårene for køb er også barske, idet der ønskes bud indenfor 14 dage (heraf en uge med vinterferie), kommunen ønsker at sælge uden ejendomsmægler, og ikke engang en eneste annonce over salget bliver bragt, lidt ærgeligt for med Fredericia Dagblad har der i første uge af februar været et par temablade som udkom også i det øvrige midt og sydjylland, hvor en annonce havde været på sin plads til et større publikum. Og fortalt, at der sker noget i Fredericia
Men en produktudvikler, håndværksmester, idemager der kunne have interesse har jo ikke en chance for at nå besigtigelse, beregninger, finansiering mv. indenfor 14 dage. Der er lange liggetider på omsætning af fast ejendom, og den slags projekter må have sin tid, hvis man skal have den bedst mulige pris, og det er vel også en del af ideen. For at få penge til nye projekter.

Ellers ender det med at gå som med Herslev skole, som også efter en renovering på 10 mill. i 2010, lukket i 2012 og lå tom til 2014, udbød til salg for mindstepris kr. 1,8 mill og solgt for kr. 85.000 afslag i pris 95% og til 5% af mindsteprisen.

Nu ved man ikke hvad kommunen forventer i pris, det fremgår ikke af Fredericia Dagblads beskrivelse.

Og uanset at man har købere, kunne det jo være, at ved at give bedre mulighed for interesserede købere kunne få endnu flere og interessante bud på bordet, og det kan godt være der går lidt længere tid, men hvis det betyder en betydelig bedre pris, så går det nok, de har alligevel stået tomme længe.
Jeg forstår godt at kommunen vil sælge, når og hvis den ikke kan anvende jord og bygninger, men iflg. dagspressen er det jo slet ikke i vores kommune, at omsætningen går strygende, omsætning af så vel parcelhus som erhvervsejendomme går meget langsomt, generelt i Danmark, så hvis budene ikke er gode nok kan man jo bare afslå de indkomne bud og sælge på normal vis.

Jeg tror bestemt at flere af ejendommene kan udvikles men det tager normalt lidt tid med den slags? og ja vi skal sælge, også Herslev skole, og husene på Hyrdevej, men dem vil man forære væk? og der er også husene i Skærbæk som skal afhændes/udlejes, og sikkert flere på vej.
Når nu museumsfolkene synes at salg af vandværket er en dårlig ide, kunne det måske være en ide, at indrette det til Fæstningscenter museum, det har mig bekendt i mange år været på tale.
Eller måske som spiserestaurant.

Når man handler ejendomme på denne måde, får man også sjældent det optimale pris, og politikkerne klager da nok over mangler penge til det ene og det andet.

Vi råber på bosætning, men tilgangen udebliver, til gengæld kan vi konstatere at alle byerne omkring har tilgang i befolkningen.

Vi holdt også visionsmøder for 9 mdr. siden men hvad sker der???

Med venlig hilsen
Hans Thomassen
Plantagevej 46
Snoghøj
7000 Fredericia