Der er afsat 1,9 millioner til at forbedre brandsikkerheden på plejehjemmene i Fredericia. Pengene skal bruges til at undgå de forfærdelige brande, som blandt andet dødsbranden på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro.

Sidste år fik man travlt på Christiansborg, da en brand i Allingåbro kostede tre personer livet. Noget skulle ske, tilsyn var nødvendigt og politikerne ville gøre alt for at sikre, at brandsikkerheden på plejehjemmene steg. I Fredericia investeres der nu godt 1,9 million for at forbedre brandsikkerheden. Det glæder den tidligere beredskabsordfører og Viceborgmester i Fredericia.

“Det er vigtigt, at vi sikrer, at vores borgere er sikre, hvor de bor. Vi har heldigvis ingen plejehjem i Fredericia, hvor de røde lamper lyser, men ny teknologi gør, at vi kan se på nogle af vores hjem og gøre det endnu bedre. Det drejer sig om Rosenlund, Ulleruphus og Øster Elkjær, hvor der er nogle småting, der kan være bedre,” siger Susanne Eilersen og fortsætter:

“I Senior- og Handicapudvalget har vi i samarbejde med TrekantBrand og kommunens tekniske afdeling fået vurderet, hvad der skal bruges, og det ligger fast nu, så jeg glæder mig til at se de færdige løsninger.”

Hvad betyder det for dig, at der prioriteres penge til dette område?

“Det betyder rigtig meget. Jeg har brugt meget tid den dagsorden, fordi vi har med borgere at gøre som ikke er mobile, borgere som ikke kan flytte sig ud af en brændende bygning. Det kan være, fordi de fysisk ikke kan, det kan også være en dement, der ikke ved, hvad man skal under en brand,” siger Susanne og slutter:

“Rent praktisk kan man om lidt lukke ned fra afdeling til afdeling, rum til rum, så eventuelle brande ikke breder sig, man kan skærme af, så røgen heller forgifter alle og meget andet. Jeg er glad for, at vi kunne finde pengene til det set i lyset af den forfærdelige brand i Allingåbro.”

Aftaleteksten: Brandsikkerhed på kommunens plejehjem

Forligspartierne ønsker at sikre den mest optimale sikkerhed på kommunens plejehjem. Der har i 2019 været gennemført en grundig gennemgang af brandsikkerheden, så der kan iværksættes tiltag med henblik på, at alle plejehjem lever op til gældende lovgivning og sikkerhedskrav. Der afsættes 1,871 mio. kr. i anlægsmidler til iværksættelse af forbedringerne. Herudover afsættes 20.000 kr. årligt til kommunens andel af arealer, hvor der sker en huslejestigning som følge af forbedringerne.

Skriv et svar