Branden på havnen i Fredericia er nu slukket og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Strandvejen er fortsat afspærret mellem Røde Banke og Holstensvej ligesom Vestre Ringvej er afspærret mellem Prangervej og Strandvejen.