Forside Fredericia Brand i møbelfabrik er aftagende

Brand i møbelfabrik er aftagende

DEL
Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN
En bygning på Vesterballevej 7a i Fredericia har nu brændt i flere timer og er i aftagende. Der er fortsat røg og flammer, men bygningen er stort set nedbrændt på nuværende tidspunkt.

Derfor afvarsles sirenevarslingen nu. Det betyder dog ikke at man allerede nu kan vende tilbage til området, og Sydøstjyllands Politi anmoder kraftigt om, at nysgerrige ikke søger mod stedet, hvor myndighederne fortsat arbejder. Når der ikke længere kommer røg fra branden, så kan beboere i området eller borgere med ærinde vende tilbage – det antages at tage et par timer indtil kl. ca. 14.30. 

I løbet af branden blev der udviklet kraftig røg, der på nuværende tidspunkt forsat antages at have været giftig at indånde.

Der blev derfor udsendt beredskabsmeddelelse og sirenevarslet i området syd for motorvej E20 – øst for Snoghøj landevej, samt for den nordlige del af Middelfart, da røgfanen på et tidspunkt også nåede helt til Fyn. Borgere i området blev i den forbindelse indledningsvist blevet bedt om at gå inden døre, lukke døre og vinduer og standse eventuel ventilation.

Røgudviklingen fortsatte imidlertid og på et tidspunkt i forløbet blev der iværksat evakuering af personer inden for røgsøjlen. Hvis man var uden for røgsøjlen, skulle man dog forblive inden døre med lukkede døre og vinduer samt lukket ventilation. Politiet var i området og opsøgte folk for at hjælpe dem med at forlade stedet og anvendte Twitter, Facebook og politi.dk til at sprede beskeden så hurtigt som muligt.

Sydøstjyllands Politi opfordrede også borgerne til at orientere pårørende eller andre, der har behov for at vide det, om at man var i god behold.

Nu skal branden efterslukkes, der skal ryddes op og det skal undersøges, hvad der har forårsaget branden og om nogen kan stilles til ansvar for dens opståen.

Sydøstjyllands Politi kan endnu ikke afklare om der har været tale om farlig røg, men opfordrer borgere, der har være i kontakt med røgen og som måtte føle sig dårlige, til at søge læge.

Der er ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt

DEL