Sager omkring bortvisning af medarbejdere bliver jævnligt bedømt af de danske domstole. Og seneste retspraksis viser, at selvom de moralske grunde til bortvisningen er til stede, ja så hjælper det ikke meget, når bortvisningen bedømmes rent juridisk.

Senest har Vestre Landsret netop taget stilling i en sag, hvor en medarbejder var blevet bortvist på grund af at medarbejderen var rejst på ferie i en periode, hvor denne var sygemeldt.

I den konkrete sag var medarbejderen sygemeldt på grund af brud på 3 ryghvirvler. Under sygeperioden blev medarbejderen den 22. januar sygemeldt i yderligere 4 uger, og 4 dage senere, den 26. januar rejste medarbejderen på ferie til Østrig.

Da arbejdsgiveren opdagede dette, blev medarbejderen bortvist.

Landsretten konkluderede, at ferien ikke havde udgjort nogen risiko i forhold til rygskaden, og turen ville heller ikke forhale helbredelsesprocessen. På baggrund heraf kom landsretten frem til, at bortvisningen var uberettiget, og arbejdsgiveren blev pålagt at betale løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Arbejdsgiveren har bevisbyrden
Afgørelsen er endnu et bevis på, at arbejdsgivere skal være meget varsomme med at bortvise en medarbejder. Der er en væsentlig forskel på en juridisk gyldig bortvisning, og den opfattelse mange arbejdsgivere har til, hvornår man kan bortvise en medarbejder.

Udgangspunktet i sager om bortvisningen er, at det er arbejdsgiveren der skal bevise, at bortvisningen var berettiget. I den konkrete sag var arbejdsgiveren blevet irriteret over, at medarbejderen kunne tage på skiferie, når han var sygemeldt.

Problemet for arbejdsgiveren blev dog, at han hverken kunne bevise, at medarbejderen stod på ski, tog skade af at sidde i bilen i 10 timer og skulle passe et barn i en uge på ferien.

Den moralske opfattelse af sagen kunne godt være, at man ikke kan tage på ferie, når man er sygemeldt, men den moralske opfattelse har desværre ikke nogen betydning, når den juridiske bedømmelse af bortvisningen skal ske.

Når du overvejer at bortvise en medarbejder 
Hvis du som arbejdsgiver vil bortvise en medarbejder, er det en god idé at fortælle medarbejderen, at forholdet undersøges nærmere. Dernæst er det godt givet ud at kontakte en advokat med erfaring i de ansættelsesretlige regler, så du kan få en vurdering af, om forholdet berettiger til bortvisning.

Det kan spare dig for mange unødvendige udgifter til godtgørelse og løn.