Karsten Byrgesen (D) er tilfreds med, at der er faldet en afgørelse i sagen om den tidligere kommunaldirektør og den tidligere borgmester i Fredericia Kommune. Han mener dog, at det er absurd, at der er brugt så mange kroner på københavnske advokater.

Karsten Byrgesen (D) var en af de første, der bad om en uvildig undersøgelse af bygge- og borgmestersagen i Fredericia. Det fortryder han ikke, men han forstår ikke, hvorfor det skulle blive så dyrt, og kalder på, at proceduren for brug af advokater ændres fremadrettet. I forhold til den konkrete afgørelse, så tager han den til efterretning.

Karsten Byrgesen mener, at det er en meget klar afgørelse, der er truffet. Arkivfoto: AVISEN

– Jeg mener for det første, at det er godt, at der er kommet en afgørelse i sagen. Jeg er ikke optaget af om nogen er skyldige eller uskyldige. Det er godt for sagens parter, at sagen nu er afgjort, siger Karsten Byrgesen, der har en stor tillid til det arbejde, som eksperterne har udført.

– Jeg har en grundlæggende tillid til, at de advokater og fagpersoner, der forbereder sagen, analyserer denne grundigt, og ser på om der er bevisførelse nok til, at man ville gå i retten med den. Der kan jeg se, at det var der ikke ud fra deres vurdering. Det betyder, at med deres fornuft og viden, ville det ikke kunne føre til domsfældelse, og derfor vil de naturligvis ikke rejse sagen, siger han.

Han mener samtidig efter at have læst afgørelsen, at den var meget klar i sin vurdering.

– Jeg tør godt sige, at det er en meget klar afgørelse, som statsadvokaten er nået frem. Der er ikke det materiale, der skal være for at bære sagen i retten, men det er reelt mere end en sag. I den første sag mellem den tidligere borgmester og den tidligere kommunaldirektør, var der intet at komme efter. I den anden sag, hvor den tidligere borgmester også frikendes, vil jeg dog mene, at det for mig er en alvorlig fejl, der er begået i sin tid, både fra borgmesterens og forvaltningens side af. At han uden at følge de regler, der er anført på kommunens hjemmeside, som man skriftligt skal gøre, kan få en grund fra næsen af almindelige borgere styrker ikke retssikkerheden, men omvendt må der være nogle ting i den sag, som jeg ikke har kendskab til. Jeg kender kun sagen fra pressen, fortæller Karsten Byrgesen, der forventer, at det bliver dyrere endnu for Fredericias borgere:

– Der er brugt mange penge i Fredericia. Jeg tror også, at den tidligere kommunaldirektør kan forvente en æresoprejsning i den kommende tid, både når man ser på måden, hun blev hjemsendt på, men det bliver også spændende at se, hvordan hun kommer til at stå efter voldgiften, der skal køre om lidt, mener politikeren, der slår fast, at det ikke var hans beslutning at bruge så mange penge, men derimod medlemmerne af økonomiudvalget i Fredericia Kommune:

– Sagen har jeg fra starten ikke været blandet ind i. Det er det lille byråd, som jeg kalder økonomiudvalget, der har truffet beslutning. Jeg synes, at det er underligt og kendetegnet for Fredericia Kommune, så er det aldrig godt nok at have en lokal advokat, vi skal altid ud at finde en dyr national advokat, selvom vi har dygtige advokater i Fredericia. Det lyder mærkeligt. At vi netop bruger så mange penge på advokater, så burde vi vænne os til, når vi ikke kan klare det internt med vores egne jurister i huset, hvilket jeg mener, at vi burde kunne i de fleste tilfælde, så skal vi gå ud og lave et offentligt udbud. Det skal ikke være på den måde, man gør i dag, hvor man vælger dem, man godt kan lide eller synes lyder gode. I stedet skal man arbejde på at lade de lokale komme til. På den måde kan man spare op til 50 procent af regningen. De lokale kan i de fleste tilfælde varetage sagen, og ellers kan de finde eksperter, som de byder ind med. Det er ærgerligt, at vi altid skal hente advokater langt fra. Alene omkostningen i timeløn ved at hente advokater fra København til Fredericia er dyrt. Det kan godt tage tre-fire timer alene, og koster det 4000 kroner i timen, så er det mindst 12.000 kroner bare der, og så skal der laves noget oven i hatten. Derfor løber det op i svimlende summer, og jeg synes, at det er til grin den måde, man gør det på, men det er noget, der foregår i det lille byråd, det er dem, der suverænt bestemmer her. Hvis jeg var medlem, ville jeg have gjort modstand og sagt, at det vil jeg ikke finde mig i. Jeg har jo før sagt, at der skal bruges advokater fra byen eller lokalområdet, præcis som hvis man vil sætte nye vinduer i, så får man også flere tilbud. Det er faktisk fair at gøre det sådan, siger Karsten Byrgesen, der ikke fortryder, at han bad om en uvildig undersøgelse:

– Nej, jeg fortryder ikke. Det uvildige ønske ligger i, at det ligner, at der er sammenspisthed i kommunen, hvor far og mor undersøger hinanden. Derfor var det nødvendigt, at andre kunne se på sagen. Det er bedst, det er mere objektivt. Man kan ikke tage en ansat og bede denne undersøge sin egen chef, det ville være et problem, og det ville vi ikke slippe godt fra lige meget, hvad undersøgelsen ville pege på, af de årsager bad jeg om en uvildig undersøgelse, men ikke at man skulle bruge så dyre advokater, husker han,

Har I lært af sagen?

– Nej, jeg har nok ikke lært noget af sagen, men jeg har set, at der er utrolig kort fra ubegrænset succes til total fiasko. Sagen efterlader Fredericia i skår og klinker, og i en situation, hvor man tænker; hvad fanden foregår der i Fredericia. Nu er der så kommet en afgørelse, hvor der ikke er noget at komme efter, som kan føres til dom, men hvordan ville det blive opfattet nu? Vil folk sige, er der noget? Det ved jeg ikke, men jeg tænker, at politiet og anklageren har undersøgt sagen grundigt, og resultatet kan man lide eller ej. Personligt har jeg hverken set eller hørt om, at der skulle være foregået noget upassende, men sagen omkring byggegrunden, den kan som sagt tidligere i dette interview godt undre mig lidt. Men jeg ser ikke en hel frikendelse her – måske kan det ikke føre til dom, men det kunne være blevet til et mistillidsvotum til borgmesteren, fordi reglerne ikke var afholdt i den sag, slutter Karsten Byrgesen.