Forside Middelfart Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen talte til erhvervslivet

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen talte til erhvervslivet

DEL
Middelfart borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

På vegne af byrådet bød Middelfarts Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen velkommen til nytårskur 2018 og så sagde han:

Da jeg blev valgt til borgmester den 4. september besluttede jeg at flytte borgmesterkontoret rundt i vores kommune for at tage temperaturen på foreningslivet, velfærden og erhvervsklimaet. Jeg har besøgt en række af jer, der er her i dag, og har planer om at fortsætte besøgene i det nye år for at hilse ordentligt på. Målet var at blive klogere på, hvad medarbejdere, foreninger og virksomheder er optaget af? Hvad brænder vi for? Hvad driver udviklingen? Hvad skaber kvalitet? Og hvordan kan vi sammen nå endnu længere?

De mange input har jeg drøftet med de øvrige partier i byrådet, og det er foreløbigt mundet ud i et fælles papir om nyt politisk lederskab. Jeg vil her i dag trække nogle pointer frem og udfolde dem – og invitere jer med på rejsen mod at gøre vores kommune til et endnu bedre sted at leve og bo. En rejse, der går gennem en

  • styrkelse af nærdemokratiet,
  • mere bæredygtig byudvikling og
  • et velfærdstjek.

Når man sådan kører kommunen tynd i en lille kommunal dele-elbil, så er det første, der bliver tydeligt, at vi er en stor kommune med masser af dygtige og engagerede mennesker, der gerne vil bidrage til det fælles bedste. Naturligvis, er vi alle særligt optaget af det sted, vi bor, vores interesser og levebrød. Men overalt har jeg til min store fornøjelse mødt mennesker, der også er optaget af naboen og helheden. Det er som om, at vi tager ansvar for os selv og et medansvar for hinanden.

Dette engagement skal vi bruge til at involvere jer, der vil mere aktivt og endnu tidligere i de politiske processer. Ikke i alle beslutninger, men hvor det giver mening.

Styrkelsen af nærdemokratiet og frivilligheden handler ikke om at spare penge, tage politiske gidsler eller løbe fra vores politiske ansvar. Tværtimod. Det handler om at sætte retning, invitere dygtige og engagerede folk med om bordet i udviklingen af gode løsninger og derefter træffe politiske beslutninger. Byrådet har en tro på, at det skaber mere kvalitet i beslutninger og handlinger.

Hvis vi kører el-bilen en tur til Ejby, så kan vi allerede nu se gode erfaringer. Her har politikere, borgere og faglige eksperter mødtes ikke mindre end 16 gange for at finde ud af, hvordan vi samler byen om at udvikle en grøn rekreativ bypark. Parken åbner til juni med klatrevæg, madpakkehus og sågar en sø.

Akkurat som vi politikere kan inddrage borgerne, så kan borgerne også inddrage politikerne. Et par gange i det forgangne år, har jeg parkeret el-bilen ved Strib Skole. Her har fire gæve kvinder sat Strib i bevægelse. Det begyndte med en idé om en rutsjehøj på skolens legeplads. Nu er der sat hele 13 konkrete initiativer sat i søen over hele byen. Her har en idé og et lokalt engagement rodfæstet sig og bidrager nu til både bevægelse og fællesskab, ja, faktisk til udviklingen af Strib som lokalsamfund.

”Strib i bevægelse” er et godt billede på det nye nærdemokrati og fællesskab, som spirer frem i disse år.

Et andet godt eksempel er den måde virksomheder, politikere og forvaltninger har arbejdet sammen om at få flygtninge i arbejde. Vi er gode til det. Vi er i top 5  i Danmark. Det er vi, fordi vi har et stærkt fællesskab, dedikerede virksomheder og et godt samarbejde. Det kan vi være stolte af.

Jeg synes, vi i dag skal give hinanden hånden på, at vi vil være Danmarksmestre i at udvikle fællesskaber for mennesker – og det vil vi gøre sammen. For vi har vist, at vi kan løse selv store komplekse problemer, når vi står sammen.

I Byrådet vil give vores bidrag. Vi vil udvikle dialogen om fælles udfordringer og nye løsninger yderligere, så flere får mulighed for at give en hånd med. Vi vil arbejde aktivt for at skabe samlingssteder og rum for fællesskaber, og vi vil understøtte et aktivt kultur- og foreningsliv med gode muligheder for at opleve og bidrage. Som vi har gjort det fx i Staurby Skov og på Middelfart Marina

Fællesskab er også vigtigt, når vi løfter blikket og ser ud over kommunegrænsen. Det har 2017 i den grad vist. Sammen med lokaludvalg, virksomheder, kommunerne i Trekantområdet og vores naboer i Fredericia og Assens Kommune er der skabt resultater:

  • Vi har overbevist partierne bag Togfonden om den rigtige linjeføring på den nye jernbane over Vestfyn. [foto fra trafikudvalgets besøg].
  • Regeringen har lyttet – det tredje spor på motorvejen fra Nørre Aaby til Odense er kommet på finansloven.
  • Gældsstyrelsen flytter til Middelfart – og SKAT vokser fra 250 til 390 medarbejdere.

Og så har vi – sammen med Fredericia og Kolding kommuner – skabt Danmarks største naturpark. Endda lige udenfor døren. Eller under havoverfladen, skulle man måske sige.

Lad os lige se om ikke El-bilen kan klare en tur under vandet:

I den politiske aftale om byrådets arbejdsform i denne byrådsperiode har vi skrevet nogle formuleringer om et velfærdstjek. Lad det være sagt med det samme: Byrådet er utrolig tilfreds med de fremskridt, der er sket i velfærden i de senere år.

Vi kan nu se resultatet af de godt 200 mio. kr., vi har sat af til renovering og modernisering af de fysiske rammer. Nørre Aaby Skole er næsten færdig, og i Ejby er de netop gået i gang. Det er helt afgørende at tilbyde moderne rammer for undervisning af vores børn. For gode fysiske rammer bidrager til børnenes lærer mere.

Og kvaliteten er rigtigt høj i vores skoler. Eleverne hævet deres karakterer. Fra et gennemsnit ved afgangseksamen i 2014 på 6,7 til flotte 7,1 sidste skoleår. Det bringer os i top på Fyn, og i Region Syddanmark blander vi os også med de allerbedste.

Sammen med erhvervslivet og foreningslivet har vi sat innovation og entreprenørskab på skoleskemaet. Fonden for Entreprenørskab har rangeret os på en flot 3. plads blandt de danske kommuner, når det gælder andelen af elever, der får undervisning, i disse fag. Nu giver vi kvaliteten et ekstra løft. I 2018 har byrådet besluttet at etablere et nyt ungemiljø og et såkaldt FabLab, hvor unge får adgang til 3D-print, lasercutter og anden ny teknologi. Miljøet skal bidrage til, at endnu flere bliver fanget af de muligheder, som teknologi, design og digitale løsninger giver. Flere børn skal være foretagsomme og bruge deres fantasi.

Ældrerådet er løbende med til at skabe den udvikling. Lad os hilse på formand Flemming Enevoldsen, som vi har mødt i hans eget hjem.

Tak, til Flemming og Ældrerådet. Vi har også nydt godt af deres vilje, viden og engagement i vores fælles anstrengelser for at blive en demensvenlig kommune – et arbejde, der i 2017 bl.a. er  kommet en daghøjskole, en kørselsordning og en ny aflastningsbolig ud af.

Akkurat som på plejehjemmene og skolerne vil byrådet på tilsvarende vis lægge op til et velfærdstjek i 2018 for hele den kommunale velfærd. Vi vil udfordre og eksperimentere for at se, hvad vi kan gøre bedre for den pose penge, vi allerede har, med henblik på at styrke kvaliteten i vores velfærd yderligere. Og det kan godt lade sig gøre at skabe endnu bedre daginstitutioner, skoler, plejehjem, biblioteker og sociale tilbud ved at tænke kreativt, ved at arbejde sammen og ved at være innovative. Akkurat som hunden på Kongshøjcentret viser.

Vi har store forventninger til et kommende velfærdstjek. Afsættet er strategien for Fremtidens velfærd, hvor man som borger i højere grad vil opleve en kommune, der understøtter én i at tage ansvar for sig selv, og at vi sammen tager et medansvar for hinanden. Uden at vi tager over. Hvad enten det handler om Kamille på 5 eller Carl på 87.

Grundlaget for vores fælles velfærd er heldigvis godt. Middelfart Kommune har en bund solid økonomi.

Rundturen i el-bilen har bragt os forbi temaer om styrkelse af nærdemokratiet og et velfærdstjek. Der er heldigvis stadig masser af strøm på el-bilen, så vi kan nå at runde bæredygtig byudvikling af alle vores byer. Små som store. Bæredygtig byudvikling handler om grøn omstilling, at tage vare på hindanden, men også om at tiltrække nye borgere, der vil være en del af vores lokale fællesskaber og dermed bidrage til trygge børnehaver, stærke skoler, aktivt fritidsliv og et sundt handelsliv. Og vi er godt i gang. Også i kampen mod klimaforandringer, hvor beboerne i Klimabyen i Middelfart har bidraget aktivt.

På en tur rundt i kommunen, er vi vidne til et sandt byggeboom. Der findes konkrete planer eller igangværende projekter for hele 600 nye boliger. Overalt skyder de op: På Faktagrunden og cirkuspladsen i Nørre Aaby, i Strib på Abelonelunden, i Middelfart på Bakkehusgrunden, i Teglgårdsparken, på Falstersvej og i Skrillinge. Bromsmae i Brenderup. Og så videre. Og så videre.

I Byrådet er vi enige om at være offensive med kommunale jordkøb til fremtidige byområder. Senest en større grund ved Hedegaardsvej i Baaring, og 13 ha i det store boligområde ved Toften i Middelfart.

Det er glædeligt, at der er gang i omdannelsen af de gamle rådhuse i Ejby og Nørre Aaby. I Nørre Aaby bliver der 30 nye lejligheder og i Ejby godt 40. I boligerne flytter nye familier ind, som sender børnene i skolen og børnehaven, deltager i foreningslivet og handler i de lokale butikker. Tilflytning er nøglen til bæredygtig byudvikling.

De gode rammer for fælleskabet er vigtige. Derfor har byrådet også i budgettet for 2018 besluttet, at vi skal have skabt stærke og bæredygtige samlingssteder over alt i Middelfart Kommune.

Vi vil også drøfte med lokaludvalgene, om vi er klar til at føde næste generation af de udviklingsplaner, som udvalgene har lavet. Endelig skal vi videre med fornyelsen og forskønnelsen af byerne. Vi er som sagt i gang i Ejby, og Byrådet vil invitere til en proces for de øvrige byer.

Inden elbilen til slut ruller på plads i p-huset, så gør vi et sidste stop ved Nytorv i Middelfart, hvor det nye bycenter med rådhuset ligger. Måske det bedste eksempel på nærdemokratisk samarbejde, der skaber grobund for kvalitet i velfærden og samtidig er et foregangseksempel på bæredygtig byudvikling.

Åbningen af Nytorv var et stort øjeblik. Trekantområdets Festuge boblede over i et sandt festfyrværkeri af små og store arrangementer på en rigtig ”Festlig Fredag”: Solen skinnede, butikkerne åbnede og oplevelserne stod i kø på gaderne, på museerne og i det nye rådhus. Med alt fra strik i mødecentret over argentinsk tango i foyeren til Nikolaj Kirks gadekøkken på Torvet og Dunés afslutningskoncert ved Kvickly-torvet.

Den bedste del af historien omkring Nytorv er i virkeligheden ikke hvad vi har bygget, men hvordan vi har gjort det muligt. Opskriften er den efterhånden velkendte. Nemlig tæt samarbejde. Mellem erhvervsliv, lokalsamfund og kommune. Og i det her tilfælde: Tilsat en stor portion ambition, vilje og mod. Derfor vil jeg gerne takke investorerne for at have skabt en nye bydel, en ny skyline – og et nyt byrum, hvor mennesker mødes.

Rundturen i den lille elbil er ved at være slut. Er vi så blevet klogere? Hvad er medarbejdere, foreninger og virksomheder optaget af? Hvad brænder vi for? Hvad driver udviklingen? Hvad skaber kvalitet? Og hvordan kan vi sammen nå endnu længere?

Jeg har nydt alt den nye asfalt på vejene og den smukke natur, men vigtigst af alt, så kan vi konstatere:

  1. Vi har et utroligt stærkt fundament og udgangspunkt for udviklingen i vores kommune
  2. Borgerne og byrådet brænder for at udvikle vores fællesskaber og finde nye veje
  3. Vores stærkeste kort er en meget tæt samarbejdskultur, som vi I Byrådet vil arbejde hårdt for bliver endnu bedre.

Det er Byrådets håb, at vi kan fortsætte udviklingen af vores lokalsamfund med bæredygtig byudvikling. Fortsætte med at samarbejde på kryds og tværs og styrke nærdemokratiet. Jeg tror på, at vi kan gøre afstanden mellem virksomheder, borgere, politikere og medarbejdere endnu kortere, og jeg håber, I vil hjælpe os med at give kvaliteten af vores velfærd et tjek.

Mange tak for jeres opmærksomhed! Lad os nyde hinandens gode selskab. På byrådets vegne vil jeg ønske hver og en af jer alle et rigtigt godt nytår! Skål og hver velkommen.

DEL