23 af landets kommuner har valgt at forbedre forholdene for erhvervslivet ved at sænke den såkaldte dækningsafgift. Dækningsafgiften er en skat, kommunerne opkræver fra ejerne af erhvervsejendomme.

Både Vejle og Kolding og Middelfart er blandt de 23 kommuner, men det vækker ikke bekymring hos Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard, som stadig tror på, at erhverslivet vil vælge Fredericia. Dette er selvom, at Fredericia ikke har råd til at sænke dækningsafgiften.

– Jeg tror ikke på, at erhvervslivet vil fravælge Fredericia, fordi vi ikke har sænket dækningsafgiften. Der er mange andre ting der spiller ind, når firmaer vil etablere sig. Men nu må vi jo set de kommende år, hvordan økonomien arter sig i Fredericia. Men vi kan jo ikke gå ud og lave en skattelettelse, når vi nu ikke har råd til det, udtaler borgmester Jacob Bjerregaard.

(Foto: Ole Olsen )