Borgmester Steen Wrist sad ved bordenden, da budgetforliget for det kommende år kom i hus søndag aften, hvor fire ud af fem partier i byrådet er en del af ’’Fredericia i balance’’. Budgettet indeholder mange visioner, som han er tilfreds med, og samtidig har det også været vigtigt for ham, at Fredericia har en sund og robust økonomi til trods for store investeringer.

Ifølge den socialdemokratiske borgmester så er der et bredt ejerskab til forliget, hvor ingen rammer overskrides, og i den forbindelse er det brugen af servicerammen og det høje anlægsniveau, som han ser, at budgetforliget fletter godt sammen med.

Derudover hæfter han sig ved, selvom Venstre forlod forhandlingerne, kom det borgerlige og liberale parti med mange gode ideer og vigtige elementer, der også er endt i budgettet.

– De kom med gode forslag til ekempelvis 10. Pro, som vi også har holdt fast i. Vi ønsker at investere i 10’ende og understøtte, at flere unge bliver uddannelsesparate og får en ungdomsuddannelse. Derfor håber jeg, at Venstre kan se nogle tydelige aftryk i budgettet, selvom de ikke er med i det, fortæller Steen Wrist.

10.Pro og 10.E, der er to projekter på 10. klasses-niveau, gøres permanent, hvoraf det fremgår i budgettet:

’’Der er finansiering til at fortsætte aktiviteterne i 2022, men fra 2023 vil forligspartierne tilføre nye midler, så tilbuddene gøres varige. Erfaringerne fra det første år var gode. Alle elever fik en stabil skolegang, glæden ved uddannelse tilbage og en stor personlig og faglig udvikling. Det er forligspartiernes ambition, at unge som har udfordringer i forhold til det boglige, oplever en hånd i ryggen og muligheden for sidenhen at gennemføre en ungdomsuddannelse.’’

Det er en af investeringerne, som Fredericias borgmester er stolt over. Han mener generelt, at det har været en beslutningsproces, hvor han på et pressemøde mandag efter roste kollegaerne og medarbejderne i Fredericia Kommune for et godt samarbejde. Han oplevede også til pressemødet, at forhandlerne fra forligspartierne har været glade for procesen, som ifølge dem har været åben og transparens.

– Den her gang blev det fulde budgetforslag lagt frem, hvor også det fulde beløb indgik. Nogle bad om mere læsetid, og det fik de selvfølgelig. Partierne har meldt positivt tilbage, og det er jeg rigtig glad for, da det er vigtigt for mig, at mine kollegaer helt præcist ved, hvad der skal besluttes, og hvor pengene går hen, uddyber Steen Wrist.

Han eksemplificerer den gode proces ved at huske tilbage på weekenden, hvor de involverede politikere fra henholdsvis Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige sad side om side og nærlæste alle detaljer i budgettet. De sparrede sammen om budgettet, hvor de løbende ændrede elementer i aftalen, og i samme ombæring brugte de al den tid, der var nødvendigt.

Derudover er borgmesteren tilfreds med, at der er tænkt på unge- og ældreindsatser, fordi han mener, at flere penge til ældreområdet samt investeringer i de unge kommer til at løfte velfærden, idet områderne går hånd i hånd. Her referer han til den massive ungeindsats, som i budgettet er beskrevet som en sammenhængende ungeindsats.

Forligspartiernes ambition er, at flere får en 9. klasses afgangseksamen, at flere får en ungdomsuddannelse, at flere får et fritidsjob, og at andelen af unge under 30 år, som hverken har fodfæste i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, halveres målt i forhold til udgangspunktet før Covid-19.

Det fremgår i budgettet:

’’Formålet med ungeindsatsen er dermed i høj grad at sikre, at de unge får en ungdomsuddannelse, fordi en ungdomsuddannelse er vejen til både trivsel, beskæftigelse og selvforsørgelse.’’, og lige netop denne pointe ser borgmesteren som central:

– generationerne går hånd i hånd ind i en løftet velfærd, og det er noget, som vi kan være stolte af med budgetforliget, fortæller Steen Wrist.