Den socialdemokratiske borgmester i Fredericia Kommune og næstformand for ADP A/S, Steen Wrist, ser med stor alvor på den viden, der er kommet frem i den ADP-redegørelse, Horten leverede mandag aften til byrådsmedlemmerne. Samtidig ønsker han nu, at man ser på ejerstrategien for havneselskabet.

– Vi så med stor alvor på den dækning, der kom fra Fredericia AVISENs artikler, men vi havde behov for at få en redegørelse fra ADP, herunder viden om, hvordan ADP havde håndteret situationen. Den redegørelse har vi fået, og det vidner om, at der er foregået alvorlige ting tilbage i tiden hos ADP, men også at bestyrelsen handlede på baggrund af den rådgivning, de fik, og de handlede hurtigt, da man opdagede, det høje niveau på repræsentation, rejser og så videre, men det blev strammet voldsomt op tilbage i 2019, hvor niveauet faldt voldsomt. I dag mangler der nogle retningsliner, som ADP siger, at man vil indarbejde hurtigst muligt, fortæller Steen Wrist.

Hvad er et rimeligt niveau at bruge på repræsentation?

– Nu skal de nye retningslinjer først laves, men det er klart, at al repræsentation skal stå mål med værdien, selskabet får ud af det, slår Wrist fast.

Hvor står I nu som byråd og ejere af ADP med den nye viden, I har fået?

– Det står tydeligt, når man ser på den reaktion, der har været i byrådet over de alvorlige ting, og det faktum, at man først hører om de ting på baggrund af jeres dækning, og man får viden om alvoren betyder, at byrådet fremadrettet vil vide sådanne ting, hvis det mod forhåbning skulle ske igen, siger Wrist.

– Derudover skal vi se på vores 20 år gamle ejerstrategi. Hvad vil vi med ADP, og hvad skal ADP kunne. Der skal være kortere aftræk, bedre kommunikation – og det gælder ikke bare til de to bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af byrådet. Vi ønsker, at hele byrådet er med i snakken om, hvad vi vil. Det gælder også, hvis vi eksempelvis ser på ambitionerne på det grønne område, og hvordan ADP kan bruges her. Eller vores tanker omkring byens fyrtårne, som ADP allerede sponsorerer.

Kan du forstå kritikken fra flere af dine byrådskolleger?

– Vi har behandlet processen i byrådet over to omgange forud for, at Hortens igangsatte en redegørelse i samarbejde med ADP, og i det forløb havde ADP lavet fortrolighedsaftaler med tredje part, som vi måtte respektere. Men jeg hæfter mig også ved, at der var enighed om at køre forløbet på den måde, det er kørt.