Siden 1. januar 2015 har borgerne i Fredericia Kommune haft mulighed for at kunne henvende sig til en borgervejleder. Borgervejleder Lotte Attrup fungerer som borgernes talerør og understøtter dermed dialogen mellem kommune og borgere. På baggrund af borgernes henvendelser laver borgervejlederen en årlig beretning, som skal give en samlet status på borgervejlederens arbejde det forgange år.

Årsberetningen skal også indeholde tendenser i borgernes henvendelser og anbefalinger til et fremadrettet fokus.

Årsberetningen fra borgervejlederen viser, at der er behov for at rette et generelt fokus på organisationen ”Fredericia Kommune”, mere end et fokus i forhold til specifikke afdelinger.

På baggrund af de henvendelser, som Lotte Attrup har fået fra borgerne i 2015, anbefaler hun, at der bliver fokuseret på fire områder i 2016:

– Den skriftlige og mundtlige kommunikation, herunder mødet med afdelingen
– Sagsbehandlingstiden • Proceduren i forhold til ansøgning om aktindsigt
– En større grad af og koordineret samarbejde internt mellem afdelingerne
– Vi skal møde hinanden med lydhørhed og respekt

Det er først og fremmest borgervejlederens opgave at være tilgængelig for borgere i Fredericia og have fokus på den gode dialog. Lotte Attrup skal afdække, hvad der kan kvalificere kommunens sagsbehandling og fastholde borgeren i centrum.

”Helt overvejende efterspørger borgerne råd og vejledning i forhold til familie, helbred, arbejde og økonomi. Alt sammen store livsbegivenheder som har stor betydning for det enkelte menneske, familien og pårørende. Der er derfor al mulig grund til at vise lydhørhed og respekt for de udfordringer, som borgerne beskriver”, siger Lotte Attrup.

Byrådet besluttede på deres møde i går at følge borgervejlederens anbefalinger og har bedt Direktionen om at komme med forslag til, hvordan anbefalinger kan implementeres i organisationen.