Efter at byrådet i Fredericia på forrige byrådsmøde afviste et forslag fra Enhedslisten om at oprette en uvildig borgerrådgiverfunktion i Fredericia Kommune samtidig med, at kommunalforvaltningen har fyret borgervejleder Jesper Gottlieb med øjeblikkelig virkning, er der nu ingen til at håndtere de mange sager og henvendelser.

Ifølge borgervejlederens årsrapporter er der tale om et pænt antal sager, hvor borgerne nu står uden den fornødne hjælp, der ellers er blevet ydet af Fredericia Kommune under den nuværende form siden 2017. Det er uklart, hvordan de eksisterende sager vil blive håndteret, men fra og med i dag er der ikke længere hverken træffetid eller mulighed for kontakt.

Fredag blev Jesper Gottliebs fratræden en realitet efter flere måneders pres fra forvaltningen. Men der er i forbindelse med det øjeblikkelige ophør af borgervejledning i Fredericia Kommune ikke taget stilling til, hvad der skal ske med de borgere, der har brugt rådgivningen. På det seneste byrådsmøde gav alle partier, undtaget Det Konservative Folkeparti, udtryk for at de ønsker uvildig borgerrådgivning i Fredericia Kommune. Men selve spørgsmålet blev sendt ind i økonomiudvalget. Dagen efter fortsatte personalesagen mod Jesper Gottlieb.

Mange borgere i Fredericia har valgt at give deres mening til kende omkring borgervejleder Jesper Gottlieb, der nu ikke længere er ansat i Fredericia Kommune. Han har i perioden 2017-2022 stort set tilrettelagt arbejdet selv, og indtil efter kommunalvalget i 2021 har der ikke været nogen særlig interesse fra hverken byrådspolitikere eller kommunalforvaltningen for, hvorledes dette er sket. Efter at Gottlieb sendte en mail til gruppeformændene i november 2021 og gjorde opmærksom på, at hans stilling ikke var beskyttet og skrevet ind i styrelsesvedtægten, er det gået stærkt med hans exit fra jobbet som borgervejleder.

Kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal meddeler, at man ønsker en “borgervejleder funktion”. Det har været en del af problematikken, at der ikke har været klarhed omkring stillingen, da der er skrevet forskellige ord i henholdsvis ansættelseskontrakt, pressemeddelelse og på kommunens hjemmeside siden 2017. På spørgsmålet om hvilken plan kommunen har for at de udsatte borgere får den vejledning og bistand, de har behov for, eftersom borgervejlederen er stoppet, svarerede kommunaldirektøren før afskedigelsen:

“Jeg kan desværre ikke besvare dine spørgsmål, da de har udgangspunkt i en konkret og verserende personalesag. Fredericia Kommune udtaler sig principielt ikke om personalesager af respekt for alle de involverede. Jeg kan imidlertid oplyse dig om, at Fredericia Kommune fortsat ønsker en Borgervejleder funktion”.

Efterfølgende har kommunalforvaltningen meddelt, at man har overvejet hvorledes situationen håndteres indtil en borgervejleder eller borgerrådgiver bliver ansat. Dette er viderebragt til relevante medarbejdere og ledere i løbet af weekenden, ligesom der er opstartet dialog med borgerne, meddeler kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal.

Artikleren er opdateret med nye oplysninger fra Fredericia Kommune.

1 KOMMENTAR

  1. Fredericia Kommune ønsker måske en Borgervejleder, men på den betingelse at vedkommende retter ind efter Kommunaldirektøren eller/og politikerne, hvilket betyder, at den som bestiller orkesteret også bestemmer musikken. Det vil ikke forandre noget for de klemte familier, da kommunen så fortsat kan føre en sagsbehandling, som ikke er til gavn for nogen. Det har jo tidligere vist sig, hvor mange sager, der blev hjemvist fra Ankestyrelsen til revurdering.

Kommentarsporet er lukket