Efter at have været centrum i medierne under forligshøringen og forhandlingerne har borgervejlederen i Fredericia Kommune oplevet et sandt boom i antallet af henvendelser fra borgere.

Vi møder byens borgervejleder ved Kanalbyen hvor en behagelig aftensol har ramt omgivelserne midt i efteråret. Flere gange har vi i de sidste måneder bedt om et interview, men manden bag stillingen har pænt takket nej, fordi han ikke ville blande sig i en politisk debat med ham selv i centrum.

Men medieomtalen har han ikke kunnet ændre på, for borgerne har stået i kø for at fortælle om deres behov for en borgervejleder. Det har givet travlhed hos borgervejlederen, der nu har fået ro om sit arbejde:

”For første gang har jeg måttet hænge en seddel op på døren, hvor jeg har skrevet, at jeg ikke kan træffes uden aftale i træffetiden”, fortæller Jesper Gottlieb.

Det er ikke forbigået hans opmærksomhed at hans stilling har været omdiskuteret i forbindelse med høringskataloget, der blev udfærdiget af forvaltningen. Men han har valgt at undgå deltagelse i den offentlige debat på trods af den massive opbakning, han har fået fra borgerne.

”Det er ikke min opgave at deltage i den politiske debat. Jeg refererer til byrådet, og det er deres opgave at tage sig af politik. Min opgave er at hjælpe borgerne, embedsfolkene og politikerne med at få den bedst mulige sagsbehandling”, siger han.

Han indrømmer dog at det kom noget bag på ham at forvaltningen havde foreslået at nedlægge hans stilling, men hæfter sig ved at byrådet netop besluttede noget andet.

Jesper Gottlieb har været tavs under forløbet (Foto: Fredericia AVISEN)

Men grunden til at han endelig udtaler sig er, at han har været overvældet over de mange borgere, der har forsvaret borgervejleder-stillingen i kommunen:

”Jeg vil blot sige tak for de mange personlige tilkendegivelser. Jeg synes selv at det har handlet om borgernes behov, og ikke om det var den ene eller anden person, der sad i en stilling. Men jeg har været rørt over opbakningen, og selvom jeg principielt ikke vil sige mere om den sag, så vil jeg gerne takke for den”.

Nu var der åbenbart mange, der ikke vidste, at der var en borgervejleder i kommunen, for efter den store medieomtale har Jesper Gottlieb oplevet et stort antal nye henvendelser, som han nu er i gang med at håndtere. Hverdagen forløber med mange mødeaktiviteter, hvor borgervejlederen rådgiver borgerne og forvaltningen i konkrete sager.

”Arbejdet med borgerne er i sig selv det vigtigste for mig, for det handler jo dybest set om, at der er behov for hjælp. Uanset om det er jura, kommunikation eller bare tid til at snakke. De fleste henvender sig fordi de har en svær situation”, forklarer Jesper.

Fredericia Kommune behandler som alle kommuner mange klagesager (Foto: Fredericia AVISEN)

Fredericia Kommune har som de andre kommuner mange lovkrav, hvor de skal forvalte personsagerne ud fra skønsmæssige indstillinger. Det er ikke sjældent at det er de skøn, der skaber uenighed:

”Personsager har personlige vilkår og en personlig virkelighed. Det er ikke altid man kan få den til at passe ind i en ramme, der er fastsat ved lov. Derfor er det også et svært område, hvor man ofte oplever store forskelle i opfattelserne. Jeg prøver på at hjælpe med lovteksten og skabe nuancer i et sagsforløb. Men egentlig oplever jeg især at borgerne er glade for at de kan have nogen med, der kender sagen. Specielt hvis de har været flere forskellige steder i forvaltningen og har mistet overblikket”.

Men udover konkrete borgersager kan borgervejlederen også gå ind i sager, hvis politikerne beder ham om det. Dermed giver funktionen mulighed for at komme med vurderinger, der ikke er foretaget med forvaltningen som arbejdsgiver.

Hvordan arbejder du med problemerne?

“Det er med udgangspunkt i borgernes ønsker – ofte er det overblik og muligheder som borgerne har brug for. Borgeren er altid ekspert i egen sag, men jeg kan bidrage med det juridiske og sammen finder vi ofte gode begrundelser og argumenter til forvaltningen”, svarer Jesper Gottlieb.

Han arbejder ud fra det mantra, at det aldrig må være borgeren mod forvaltningen, men at man sammen forsøger at finde den bedste løsning. Samtidig skal man også være opmærksom på, at det ikke er alle borgere, der har ressourcerne til at sætte sig ind i reglerne:

“Det er ofte nødvendigt at forklare et langt brev, da en del borgere stopper efter de første par linier. Hvis borgeren ønsker at klage gør jeg meget ud af, at vi sammen finder vurderinger som vi er uenige i og derefter begrunder samt forelægger nye oplysninger, så forvaltningen har mulighed for at ændre afgørelse i deres genvurdering af sagen”.

Det er Gottliebs opfattelse at hvis en afgørelse sendes til Ankestyrelsen, får kommunen ukritisk medhold i alt for mange sager på nær sygedagpenge, hvor 1/3 af klagerne ændres til borgernes fordel. Dette er dog del af et større kompleks af problemer i opdelingen af forvaltningsapparatet i den danske stat, samt den politiske linje der bliver lagt i Folketinget. Men det betyder også at borgerne oplever et behov for at få den bedst mulige rådgivning, så de føler deres klagemuligheder er udtømte og der har været en uvildig proces.

Et enigt byråd besluttede at bakke om om at der skal være borgervejledning i Fredericia (Foto: Fredericia AVISEN)

Hvad tænker du at borgerne har mest brug for?

“En grundig og hurtig sagsbehandling. Jeg vil ikke blande mig i antal sager pr. medarbejder, men det siger sig selv, at hvis man har det dobbelte antal sager af for eksempel Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger, så kan selv den dygtigste medarbejder ikke løse sin opgave grundigt og hurtigt”, svarer Jesper Gottlieb.

Han mener heller ikke at man bør være på kontanthjælp i mere end 2 år før end sagen foreligges Det Rehabiliterende Team for nye input og overblik til sagsbehandler. Den jordnære erfaring fra virkelige sager hver dag, gør også Gottliebs indblik i problemerne tydelig. Ikke mindst fordi han netop ikke skal stå på mål for forvaltningen, men byrådet.

Jesper Gottlieb er glad for at arbejde i Fredericia Kommune, og føler selv han har fået et indholdsrigt og givende arbejdsliv. Selvom han ikke vil snakke mere om det nu overståede budget 2020, så fornemmer man klart at han er glad for at kunne fortsætte og at borgerne har adgang til borgervejledning.

Om de mange nye henvendelser og det ekstra arbejde det nu medfører, glæder Gottlieb sig faktisk:

“Det betyder jo at de borgere ikke har haft kendskab til deres mulighed for borgervejledning, og på den måde er stillingen jo mere relevant end nogensinde”, slutter Jesper Gottlieb.

https://kanalbyen.dk/
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer