Borgervejleder Jesper Gottlieb i orkanen

Som en lus mellem to negle skal en borgervejleder afhjælpe svære situationer mellem borgere og forvaltning

0