Er du interesseret i de ambitiøse planer for udviklingen af Skamlingsbanken, så mød op til borgermøde 11. maj, kl. 18.30, på Design- og Idrætsefterskolen Skamling, Gl. Skamlingvej 1, Sjølund. Her kan du høre nærmere om planerne og dine muligheder for at få indflydelse på projektet.

De kommende år skal der investeres mange penge i at udvikle og fremtidssikre Skamlingsbanken som national attraktion. Skamlingsbankens status som populært mødested med fokus på historie, kultur, friluftsliv, natur og et enestående landskab skal styrkes.

Projektet omfatter bl.a. nyt besøgscenter med formidling, ny opera- og folkemødeplads, nye parkeringspladser, restaurering af landskab og natur, nye stier samt forskellige oplevelsesmuligheder i området.

En forudsætning for, at planerne kan føres ud i livet, er, at der vedtages en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for området.

”Før vi går i gang med at lave lokalplan og tillæg til kommuneplanen, vil vi gerne give borgerne mulighed for at komme med ideer og forslag. Frem til 1. juni kan man sende sine input. Herefter går vi i gang med at lave forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som også sendes i offentlig høring senere,” forklarer byplanlægger Lene Marcussen, Kolding Kommune.

På borgermødet vil projektleder Mette List skitsere de foreløbige planer for Skamlingsbanken. Du kan læse om projektet på www.kolding.dk/skamlingsbanken. Det samlede projekt til 100 mio. kr. er opdelt i tre faser. Pengene til fase 1 er sikret takket være en gave på 40 mio. kr. skænket af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Af hensyn til forplejning må du gerne tilmelde dig borgermødet på tlf. 7979 1314 eller mail lmac@kolding.dk.

Ideer og forslag til planlægningen kan sendes til byogudvikling@kolding.dk eller By- og Udvikling, Nytorv 11, 6000 Kolding frem til 1. juni.