Alt for mange danskere bliver udsat for vold i hjemmet. Det vil Kirstine Holst og Borgerligt Fællesskab gøre op med. Der skal tænkes mere i forebyggelse – og kommunerne spiller en afgørende rolle i implementeringen af Istanbul-konventionen.

– Den seneste undersøgelse i Danmark viser, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold. Tallene kommer fra en undersøgelse udgivet i juni 2018 af Statens Institut for Folkesundhed. Undersøgelsen siger noget om omfanget af fysiske vold, fysisk partnervold, seksuelle overgreb, ikke-fysiske seksuelle krænkelser og digitale seksuelle krænkelser blandt unge, skriver Lev Uden Vold.

– Kigger vi på psykisk partnervold, har 2,5 procent af den voksne befolkning i Danmark været udsat for psykisk partnervold inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse fra VIVE udgivet i august 2018, fortsætter de.

Ifølge undersøgelsen fra 2018 er der forskel på den form for vold, som kvinder og mænd bliver udsat for. Det er oftest kvinderne, der oplever den groveste vold som at blive kastet ned fra trapper eller kvælningsforsøg.

Blandt de 16-24-årige angiver godt 3 procent af kvinderne og knap 2 procent af mændene at have været udsat for fysisk partnervold (kærestevold) det seneste år. Det svarer til 10.500 kvinder og 5.500 mænd. De unge er desuden ofte udsat for gentagen fysisk partnervold, hvor over halvdelen af de unge kvinder har været udsat mere end 5 gange, og to ud af tre af de unge mænd har været udsat mere end 5 gange.

Borgmesterkandidat: Det er en skal-opgave

Spidskandidat og borgmesterkandidat for Borgerligt Fællesskab, Kirstine Holst, mener, at der er mange gode grunde til at sætte tidligere ind på dette område.

– Det er en vigtigt sag at kæmpe for at implementere Istanbul-konventionen. Vi har ikke været gode nok til at implementere den i kommunen. Dette til trods for, at kommunen er den første der kan gøre en forskel. Det er her man har den mest direkte kontakt og mulighed for at opspore når noget er galt, siger Kirstine Holst.

– For det første skal alle medarbejdere der kommer i kontakt med voldsudsatte uddannes i at se tegn på vold. Derefter skal der også være en beredskabsvejledning – og der skal være ambulante tiltag til de der bliver udsat for vold, siger Kirstine Holst og fortsætter:

– Vi ser også gerne, at der kommer en voldsforebyggelsesindsats målrettet kommunens unge. Vi ser også gerne, at børnene i skolen bliver undervist i FN’s Børnekonvention. For børn skal vide at vold er forkert, før de kan sige det til nogen.

– Det er omkring hvert 10. barn der ikke er klar over, at vold er forkert og ulovligt. Det kræver at man ved det, før man siger det videre, slår hun fast.

Det er en indsats der i sidste ende giver rigtig god mening på økonomien, fortæller hun.

– Der er rigtig god økonomi i at forebygge mod vold i hjemmet. Konsekvenserne på den anden side er meget mere indgribende og dyrere. Desuden har vi ratificeret konventionen, så vi mener i Borgerligt Fællesskab, at vi skal gå med til at gå foran, siger Kirstine Holst.

– Der er ikke fastlagt en finansiering endnu, men der er mange fonde at søge – og mange organisationer der vil hjælpe til. Jeg kender ikke økonomien, men jeg ved at det kan betale sig. Det er noget vi er bagud med – og en opgave vi uanset prisen skal gøre. Jeg mener ikke, at det er et valg. Det handler i høj grad om en ændret tankegang og et øget fokus, fortsætter hun.

Tallene peger i en bekymrende retning, siger Kirstine Holst. Der er brug for at bryde negative cirkler og gøre op med de problemer der er i Fredericia.

– Børnerådet har tal der viser, at hver fjerde har været udsat for vold gennem det sidste år – og hver tiende har været udsat for grov vold. Vold kan komme af negativ social arv, for vold avler vold. Er man som barn udsat for vold, så har man ikke samme muligheder resten af livet, for det har så stor indvirkning på hele ens liv, siger Kirstine Holst og fortsætter:

– Det er vigtigt at sige, at vold kan være både fysisk og psykisk vold. Mobning eksempelvis er psykisk vold – og det har vi desværre alt for meget af i vores skoler. Det skal vi også have et øget fokus på.

– Psykisk vold kan være alt fra social kontrol til at man isolerer eller nedværdiger sit barn – eller en voksen. Vi ved godt hvordan mobning ser ud – og hvilke konsekvenser det får for resten af livet. De trækker sig fra sociale sammenhænge og har dårligt selvværd. Når man har det, så har man ikke de bedste vilkår for at udvikle sig normalt, siger Kirstine Holst.

Der er for meget berøringsangst, mener Kirstine Holst, der synes det er på tide at tale om de svære ting også.

– Fredericia har stærke sociale udfordringer med kriminalitet og stoffer. Man skal bare huske, at en voldsdom kommer af en lang række tragedier. Det samme gør sig gældende for stofmisbrug. Det handler om psykisk sårbarhed eller dårlige forhold i hjemme. Vi er nødt til også at tale om byens udfordringer. Vi har en social arv, som vi er nødt til at tage fat på. En af dem er, at bekæmpe vold, lyder det afslutningsvist fra Kirstine Holst.