Den 27. marts 1816 fødte den danske kong Frederik VI’s borgerlige samleverske Frederikke Dannemand en søn på Brødremenighedens Hotel, dengang Gæstehus, i Christiansfeld. Et lille halvt år efter døbtes barnet samme sted William Christian Andersen. Forældrene blev ved dåben opgivet som enken Friderica Andersen og afdød borger i København Christian Andersen.

Fru Dannemand havde lært Frederik VI at kende i 1809, men i efteråret 1815 forladt hovedstaden for i fortrolighed som Fru Andersen at søge beskyttelse hos menigheden. Som et værn mod politiske kabaler hjemme i København og for at bevare hendes og kongens kærlighed, der kom til at vare livet ud. Tilbage i hjemmet var hun dog først i 1818, efter at sønnen var fyldt to år og hans videre opdragelse var overdraget til Brødremenigheden i Christiansfeld.

Siden har været gættet på, hvad det var, der skete. Og på William Christian Andersens videre skæbne. Nu 200 år efter kan den fantastiske historie endelig fortælles. Det sker i et jubilæumsskrift af Jan Søttrup, ”En borgerlig familiehistorie”, der udkommer til slægtens højtideligholdelse af 200-året den 18. juni på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld. Der vil i salen være foredrag og udstilling fra kl. 10.30 – 12.30. Det lille skrift er gratis, og der er fri adgang. Tilmelding: bisl@kolding.dk

Syv generationer efter William Christian Andersens fødsel lever i dag langt over hundrede af hans efterkommere i Danmark, blandt dem skuespilleren Asger Reher fra Ørkenens Sønner, og atter andre i Argentina. Begge grene af slægten vil være repræsenteret ved arrangementet.

Christiansfeld blev grundlagt af Brødremenigheden i 1773 som et bysamfund under egen forfatning givet af den danske krone og inspireret af menighedens første by Herrnhut. Christiansfeld var karakteriseret ved særegen byggestil og en række håndværkervirksomheder af høj kvalitet, bagerier, tobaksfabrik og fremstilling af ovne, foruden kostskole for piger og drenge.

Der findes lignende Brødremenighedsbyer andre steder i verden. Men det var Christiansfeld, der efter omfattende restaurering støttet af Realdania, Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, i 2015 blev optaget på FN-organisationen UNESCO’s prestigefyldte liste over verdens kulturelle arv.