”Jeg møder borgere, der er bekymret i forhold til transporten til sygehusene i Kolding og Vejle, når byens sygehus lukker ved udgangen af året. Men der er allerede i dag mulighed for at få transporten og udgifter til transport dækket af Region Syddanmark”, fortæller Susanne Eilersen (DF), formand for Sundhedsudvalget.

Grundlæggende skal man selv sørger for transporten til sygehusbehandling. Men borgere i Fredericia Kommune kan dog få transport eller udgifterne til transport betalt, hvis:
– deres tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj, eller
– de bor mere end 50 km. fra sygehuset, eller
– de er pensionist, eller
– de ikke er i stand til at tage med offentlige transportmidler, og
– de er indlagt på sygehuset, men skal hjem midlertidigt, eller
– de skal til videre ambulant behandling på sygehuset.

Det betyder altså, at hvis man er pensionist kan man få transporten betalt. Reglen omkring de 50 km har borgere i Fredericia svært ved at opfylde, hvis de skal til behandling i Kolding eller Vejle, da der er 34km fra Trelde Næs til Kolding Sygehus.

”Men der er reglen om, at man kan få betalt transport, hvis ens tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj. Hvis lægen på sygehuset eller den praktiserende læge vurderer, at du har brug for transport, så bestille de transport via flextrafik” fortæller Susanne Eilersen.

Det er altid muligt at søge regionen om tilskud til transporten via et ansøgningsskema, som findes på regionens hjemmeside, eller som sygehuset kan udlevere.

Du kan læse mere om reglerne for transport på https://www.fredericia.dk/Borger/Sider/Sundhed%20og%20sygdom/Behandling-og-forebyggelse.aspx