En lang række borgere i Ekkodalen er utilfredse med, at der efter alt at dømme bliver ændret i lokalplanen for at tilgodese en bygherre, der vil opføre fem huse.

På byrådsmødet den 17. maj blev det vedtaget at sende forslag til lokalplan 360 boliger ved Ekkodalen i Erritsø i offentlig høring i otte uger. Ved høringsperiodens afslutning har vækst, teknik og kilma-afdelingen i Fredericia Kommune modtaget flere bemærkninger og indsigelser, som handler om bibeholdelse af lokalplan 13.

Det udarbejdede forslag giver mulighed for fem boliger, der kan opføres som enten åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen fastsætter, at bebyggelsen må have en højde på maks 8,5 meter fra terræn, og det højeste punkt ikke må overstige kote 16.  Efter planforslagets offentlige høring, var der kommet 13 bemærkninger og indsigelser, som handlede om at bibeholde lokalplan 13, som giver mulighed for tre boliger. I forbindelse med høringssvarene var der en underskriftindsamling mod lokalplanen fra 73 borgere på Ekkodalen og Smedegårdsvej.

Sagen drejer sig om grunden Ekkodalen 40, som Peter Fløe ejer. (Foto: AVISEN)

Nye Borgerliges Karsten Byrgesen, der sidder i by- og planudvalget, har mødtes med borgerne, hvor han har hørt på deres kritikpunkter. Kritikken går blandt andet på, at i 2019 blev der søgt om en ombygning af Ekkodalen 32, som man ville have bygget om til et to plans hus med en byggehøjde på 6,5 meter. Ansøgningen blev afvist, da den ville afvige markant fra den øvrige bebyggelse. Charles Gudmundsson er en af dem, der bor i Ekkodalen, og han undrer sig derfor over, at lokalplan 360 er ved at blive vedtaget.

– Det er meget særbehandling til én person, der har købt grunden på samme vilkår som os andre. Vi havde en tanke om, at vi selv købte vores grund ud fra den lokalplan, der er, men her går man ind og giver en ekstraordinær tilladelse til at bygge, som bygherre har lyst til. Han har potentielt fået tilladelser, der ikke er hensigtsmæssige for resten, der bor her, fordi vi tidligere har søgt om tilladelse og fået afslag, men det her kan åbenbart blive trumfet igennem, siger han.

Charles Gudmundsson føler ikke, at borgerne i området er blevet hørt, selvom der er kommet indsigelser.

– Man kan se, at vores indsigelser ikke har den store betydning. Udvalget bag siger, at det er uden substans og anbefaler at køre det videre, og det er svært at acceptere, når så mange har skrevet under. Jeg ved, at der er mange flere, der er utilfredse, men de har ikke skrevet under, fordi de tror, at kommunen er ligeglade, forklarer Charles.

Karsten Byrgesen har løbende haft dialog med borgerne, og han vil komme til at stemme imod lokalplanen, når den skal op at vende politisk.

– Der er en masse borgere, der er i gang med at blive underkendt i den holdning, som de har. Det er i orden, at man vil bygge boliger, hvis det er inden for de rammer der er, men det er det ikke. Derfor har der været en ny lokalplan i høring, og 73 borgere er imod den. Jeg vil have, at man lytter til borgerne. Personligt mener jeg, at hele området vil ændre karakter, hvis man vedtager lokalplanen, og det er en demokratisk udfordring, hvis det sker, siger Byrgesen.

Hvad gør det af indtryk på dig, at så mange er utilfredse?

– Jeg bor selv i den anden ende af byen, men når så mange er kede af det kan jeg se pointen, når jeg selv har set området. Det nye område vil blive så dominerende, og derfor forstår jeg dem godt, siger Karsten Byrgesen.

By- og planudvalget har valgt at udskyde sagen, da de ønsker yderligere oplysninger, og håbet for Thorkild Brand Thomsen er, at lokalplan 360 droppes.

– Jeg håber, at det kommer til ekstra diskussion, og man besinder sig til at få en demokratisk proces. Det skal ikke blive sådan, fordi én mand vil have det sådan, siger Thorkild, der selv har boet i Ekkodalen siden 2003.

Borgerne har mødtes med Karsten Byrgesen og AVISEN, hvor de fortalte deres version af sagen. (Foto: Steen Christensen)

Bygherren er Peter Fløe, der er kommer med bemærkninger til høringssvarene. Han oplyser, at forvaltningen og ham har arbejdet på sagen i fem år ned til mindste detalje.

– Der er søgt om at udnytte grunden til fem boliger i stedet for tre, da det er meget svært at fremskaffe attraktive grunde i Erritsø som kan tiltrække nye beboer til kommunen som det er ønsket i kommuneplanen. For at dette skal kunne lykkes kræver det, at der bliver bygget nogle attraktive boliger der lever op til nutiden krav for boliger som f.eks. moderne arkitektur , lysindfald, store terrasser i stedet for store haver, tæt på Lillebælt og ikke mindst energi rigtige alt dette mener jeg der er skabt i dette projekt som er tegnet af Annette Billund, skriver Peter Fløe i en bemærkning og fortsætter:

– Jeg er ikke i tvivl om med dette projekt vil man kunne få nogle af de vellønnede medarbejder fra de nye virksomheder, til at bosætte sig i kommunen. Dette er ikke noget jeg bare har grebet ud af den blå luft, men har gode erfaringer med fra et af vores andre projekter Krügers parken i Sandal, her har det vist sig at hvis der er attraktive boliger vil vellønnede folk også gerne bosætte sig i Fredericia i stedet for at pendle hertil. Derfor mener jeg at man som kommune bør efterstræbe at fremme dette projekt samt andre projekter der kan frembringe boliger i samme kategori da det er vejen frem hvis man fastholder ønsket om øget bosætning i Fredericia.