I november kunne man her på Fredericia AVISEN læse, at 141 nye boliger er i støbeskeen ved Mosegårdsvej. Det har fået en række af beboerne i området til at råbe vagt i gevær. De er utilfredse med byggeplanerne og kommunens håndtering af sagen, derfor har de husstandsomdelt en flyer til mere end 1.000 husstande.

“Der søges om dispensation til opførelse af 141 boliger, mindre overskridelser af byggefelter, antal p-pladser, anlæggelse af 1 forbindelsesvej med parkering langs det østlige skel og ændring beplantning langs østligt skel. Ifølge Lokalplan 291, som er gældende for området, må der opføres 90 boliger”, lød det fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Fredericia Kommune tilbage i november, i forbindelse med den politiske behandling af sagen.

Den eksisterende lokalplan giver en række begrænsninger for byggeriet, og det er begrænsninger der nu skal dispenseres for, hvis det fremlagte byggeri skal blive til noget. Et af de store knudepunkter for Carsten Gerdes Sørensen, der er beboer på Mosegårdsvej, er opskaleringen i antallet af boliger. Man ønsker at dispensere for de tilladte 90 boliger og give tilladelse til opførelsen af 141 nye boliger.

Området vil, såfremt dispensationer vedtages, komme til at se således ud.

“Vi er klar over, at der skal ske noget i området, for det kan ikke blive ved med at se ud som det gør. Det er meget ringe vedligeholdt, faktisk har vi flere gange rettet henvendelse til Sparsø om, at de skulle komme forbi og klippe græsset fordi det var vokset vildt. Så vi er med på, at noget skal ske”, fortæller Carsten Gerdes Sørensen til Fredericia AVISEN.

“Det skinner klart igennem, at det ikke kan hænge økonomisk sammen, hvis ikke man hæver antallet af boliger. For ellers havde havde Sparsø nok været i gang for længst”, fortsætter Carsten.

“Trafikken er en kæmpe bekymring for os alle. Det er hele området derude der er bekymrede. Kystvejen blev i tidernes morgen lavet som en ringvej, men her er smækket bump op – og man har ledt trafikken ned forbi skoler, plejehjem og børnehaver. Det er ikke gennemtænkt. Hvis ikke vi får sat en stopper for det her, så er det uopretteligt. Der kommer til at være en enorm trafikal belastning”, siger Carsten.

Der har tidligere været behandlet en lignede sag for samme område. Dengang var oplægget mere vidtgående med flere boliger og større bygninger, men det skabte stor opstand i lokalområdet.

“Den første ansøgning der kom tilbage i 2007 fik 250 beboere til at møde op til et borgermøde. Her blev der udtalt kraftig kritik af ønsket om at bygge 8 etager, faktisk opfordrede vi til maksimalt to etager. Vi kan godt se, at der i lokalplanen er tilladt 4 etager, så det må vi acceptere, omend det kommer til at se voldsomt ud”, forklarer Carsten.

Denne gang føler beboerne sig i endnu højere grad ført bag lyset. De anerkender, at der er indkaldt til et orienterende borgermøde, men det stiller sig noget undrende omkring hvem der har modtaget brev om nabohøring i e-Boks.

“Det virker underligt den måde man har udsendt høringen på. Vi er tolv huse på vores vænge, men kun fire har fået et brev i e-Boks omkring byggeriet. Det virker som om, at politikerne og Fredericia Kommune prøver at skjule sagen”, siger Carsten Gerdes Sørensen til Fredericia AVISEN.

“Så derfor er vi en gruppe borgere der har taget initiativ til at husstandsomdele 1.000 flyers til beboerne i området. Vi synes det er meget vigtigt, at alle møder op til informationsmødet. For hvis ikke vi får bremset det her i tide, ja så er det uopretteligt. Vi kan ikke få vores vejnet, stier og natur tilbage igen”, forklarer han.

I flyeren kunne man, udover at se det af Fredericia Kommune fremsendte høringsbrev, blandt andet læse følgende:

“Vi har her mulighed for at præsentere kommunalpolitikerne for alle vores spørgsmål og ønsker i forbindelse med både det planlagte byggeri ved Skovhave 5, parkering samt trafikale problemer i forbindelse (oprindelige 90 boliger og nu planlagte 141 boliger) på dette lille område, samt andre både virksomheds- og boligbyggerier i området”. Der er altså tale om en opfordring til at møde op for, dels at høre nærmere om byggeplanerne, og dels for at give deres mening om byggeriet til kende.

“Lad os møde talstærkt op og vise, at vi står sammen om at få et fortsat dejligt boligområde i fremtiden”, lyder en af de afsluttende bemærkninger i den omdelte flyer.

Mødet finder sted torsdag d. 7. januar klokken 17 på Uddannelsescentret, Mosegårdsvej 2A. Tilmelding foregår på mail til helle.aarre@fredericia.dk.

Læs også:

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer