Den markante vækst i antallet af byggesager har naturligt nok kunnet aflæses i sagsbehandlingstiden. For at sikre en hurtigere sagsbehandling, ansætter Kolding kommune nu fire ekstra byggesagsbehandlere.

’Stigningen ses i både antallet af erhvervssager og byggesager fra borgere. Derfor opnormerer vi nu med to byggesagsbehandlere på hvert område. Med den nærmest eksplosive udvikling vi har set over de sidste to år, får vi ikke her og nu bragt sagsbehandlingstiden ned på vores servicemål, som er 6 uger, men det forventer jeg kommer til at ske på længere sigt alt efter udviklingen’, siger Poul Erik Jensen, formand for Plan- og Boligudvalget, som står bag ekstrabevillingen.

Mange nye tiltag for at sikre hurtig sagsbehandling

De fire nye byggesagsbehandlere, som er på vej, supplerer en ekstra sagsbehandler til erhvervssagerne, som begyndte den 1. marts. Desuden har Kommunen gennem det seneste halvandet år haft fokus på at forbedre servicen. Bl.a. er hele byggesagsarkivet blevet digitaliseret, man kan via kolding.dk bestille tid hos en byggesagsbehandler, sagsbehandlingen er blevet strømlinet, og medarbejderne har arbejdet over i weekender og på helligdage for at nedbringe antallet af ansøgninger.

’Vi ved, at det har en meget stor betydning – ikke kun for erhvervslivet, men også for de private ansøgere, der vil udvide eller bygge nyt – at få en hurtig byggetilladelse. Derfor prioriterer vi også byggesager meget højt. Den gode side af denne historie er, at det er et meget tydeligt tegn på, at der igen er kommet rigtig godt gang i hjulene i Kolding kommune’, understreger borgmester Jørn Pedersen.

Komplette ansøgninger giver hurtigere byggetilladelse

Både private ansøgere og erhvervsdrivende kan selv være med til at korte ventetiden på at få en byggetilladelse. Det fortæller afdelingsleder i By- og Udviklingsforvaltningen Stine Pedersen.

’Vi kan først gå i gang med en byggesag den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, vi har brug for, fx tegninger og fuldmagter, og derfor er det vigtigt, at de ting er på plads. Hvis man er i tvivl, er man naturligvis altid velkommen til at kontakte os for en afklaring af byggeprojektet’, forklarer Stine Pedersen.

Aktuelt ligger sagsbehandlingstiden gennemsnitligt på 10-12 uger for enfamiliehuse og 8-10 uger for erhvervssager. De fire stillinger som byggesagsbehandler i Kolding Kommune er lige nu slået op på kommunens hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 14. juni og forventningen er, at de nye byggesagsbehandlere kan begynde efter sommerferien.