Alle troede, at boligmarkedet ville kollapse, da COVID-19-krisen startede i 2020, men forbrugers tillid til boligmarkedet er indtakt, derfor sælges og købes huse stadig i hele Danmark. Det mærker man også hos Estate Peter Møller i Erritsø.

»På trods af tiden, så har 2020 rent faktisk været et fremragende år på ejendomsmarkedet. Næsten alle ligger over sidste år – også lokalt. COVID-19 har gjort noget underligt ved logikken,« indleder ejendomsmægler Peter Møller fra Estate og fortsætter: 

»Mange må slå sig på pandebrasken lige nu, for normalt, når kriser opstår, så afspejles det lynhurtigt i forbrugers bevidsthed, hvorfor markeder går i stå. Bankerne havde tilbage i marts sendt sine eksperter på tv for at sige, at der ville komme et fald på 10-15 procent, men det skete ikke. Handlerne gik videre, og resten er jo historie nu, for tingene kørte egentlig bare videre.«

Hvorfor tror du det?

»En ting er, at folk rent faktisk denne gang, modsat Finanskrisen, har sparret penge op, men også, at bankerne siger ja. Vi kan ikke konkludere noget ud fra, hvordan det plejer at være lige nu, men tager du eksempelvis vores kolleger på vestkysten og i sommerhusområderne generelt, så har vi oplevet en vild opblomstring. Der er ikke noget, der pt. indikere, at det skulle blive et dårligt år. Det bliver godt, og det er godt for alle – også vores samfund,« siger Peter Møller. 

Hvis du skal se på Fredericia, hvordan ser det så ud i byen?

»Det ser godt ud. Prisudviklingen er normal, og alle ejendomsmæglere efterlyser flere huse til salg, men ellers ser det godt ud. Min fornemmelse er, at vi hænger absolut med de kommende omkringliggende kommuner og byer« siger Møller.

Mærker I de nye virksomheder, der kommer til?

»Nej, det gør vi ikke, altså det er jo blevet normalt de sidste 20 år, at virksomheder kommer og går. De sidste to år har folk talt om nye virksomheder, DLG og så videre, men vi ser det ikke i vores tal. Vi talte også om det, da Energinet kom, så det er nok bare blevet sådan, det er. Nye virksomheder kommer, men andre lukker eller rykker. Det er ikke noget nyt fænomen, det er kort sagt en del af markedet. Vi arbejder naturligvis for, at når nye virksomheder, så rammer Fredericia, at flere bosætter sig her – og vi har jo det hele; voldanlæg, strand, by, et rigt kulturliv – og så er esset, at vi tilbyder huse i mindst ligeså god stand, stil og form, som man ser i de omkringliggende byer – bare til en bedre pris,« lyder det fra ejendomsmæglerne. 

Ejendomssalg (md.) august 2020

På landsplan var den årlige prisstigning på ejerlejligheder i august på 9,0 pct., mens priserne på enfamiliehuse steg 5,4 pct., når prisudviklingen måles i forhold til samme måned året før. Der har været årlige prisstigninger på både enfamiliehuse og ejerlejligheder i alle årets første otte måneder, dog med undtagelse af et beskedent prisfald på enfamiliehuse i marts.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplan

Kilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Fortsat robust boligmarkedet under COVID-19

Da COVID-19 ramte Danmark i februar og lukkede landet ned i marts, blev boligmarkedet også ramt. Den månedlige prisudvikling fra februar til marts faldt med 3,6 pct. for enfamiliehuse, mens ejerlejlighedspriserne faldt med 1,6 pct. Da Boligøkonomisk Videncenter i samarbejde med Danmarks Statistik spurgte danskerne om, hvad de forventede, at der ville ske med boligpriserne, var de i maj overbevist om, at priserne skulle falde som følge af COVID-19. Her tre måneder senere viser det sig, at boligpriserne faktisk steg henover sommeren. I perioden fra maj til august steg både ejerlejlighedspriserne og huspriserne med ca. 4 pct. Set i et historisk perspektiv har boligpriserne aldrig været højere end nu. Siden 2006 er priserne på ejerlejligheder steget 35 pct., mens huspriserne er steget med omtrent det halve (17 pct.)

Prisindeks for enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplan, alm. fri handel

Kilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Boligsalget slår rekord

Der har også været godt gang i bolighandlerne hen over sommeren 2020. Ser vi på det samlede antal boligsalg (huse + lejligheder) for en enkelt måned, så er månederne maj-august 2020 blandt de ti højeste siden 2006. Tallene dækker over, at der er solgt over 5.000 enfamiliehuse i hver af månederne maj, juni og juli 2020, mens august lige nøjagtigt sniger sig under 5.000 hushandler. For ejerlejligheder har der, for perioden maj-august 2020, været solgt 16 pct. mere end i samme periode sidste år.