Boligkontoret Fredericia har renoveret for over tre milliarder kroner siden, at Finn Muus satte sig i direktørstolen i 2007. Siden er der sket meget i boligkontoret, der har har fået en helt anden organisationsstruktur.

Boligkontoret Fredericia er i dag en sammenslutning af boligorganisationerne LAB, Andelsboligforeningen, Arbejdernes Boligforening og Selvbyggerbo. I dag er det den største aktør i Trekantområdet indenfor almene boliger  

Siden Finn Muus kom til som direktør er der sket en hel del, og ikke mindst organisatorisk.

– For ikke særlig lang tid siden kiggede vi faktisk på det. Vi er en organisation, hvor det har givet synergi, at vi ikke sider i hver sin søjle og kan gå på tværs. Da jeg startede var der én leder – det var mig, og så var der 80 ansatte. Nu har jeg en administrationschef, en teknisk chef og et sekretariat, der referer til mig, vi har en IT-afdeling og en HR-medarbejder. Det er helt anderledes nu end før, hvor der var en flad struktur, og så kan man ikke udvikle sig, siger Finn Muus.

Foruden en stærkere organisation, er der sket meget byggemæssigt.

– Vi har fundet kræfter til at renovere. Vi har renoveret for over tre milliarder kroner og vi har også bygget nyt, og det var også tiltrængt. Gennem årene har vi haft billige boliger, og standarden har også været derefter, siger Muus. 

Igennem tiden er der specielt sket noget i Sønder- og Korskærparken, der har været meget omtalt grundet ghettolisten.

– I dag har vi fem boligsociale ansatte, og de er med til at understøtte os. Vi ville af ghettolisten, og vi har derfor skabt boliger, så dem der ikke ville bo der før, vil det nu pga. højere standarder. Vi har fået opgraderet dem, der bor der, via partnerskabsaftaler  og forhåbentligt bliver de på arbejdsmarkedet efterfølgende. Det har vist sig, at vores indsatser har givet arbejdspladser, siger Finn Muus og fortsætter:

– Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis vi ikke hævede standarden, det gæler også hos boli.nu som vi samarbejder med,, så ville vi ikke kunne løfte byen. Vi er af ghettolisten, så det er fordi vi har en fælles indsats også med kommunen, der har puttet arbejdstimer i det. 

Noget af det, der faktisk mødte skeptisk i Sønderparken, har siden vist sig at være noget, der ville komme op i tiden.

– Folk er lagde nu, men der har været skeptisk, specielt i Sønderparken med biodervistet. Det lignede ukrudt sagde folk, men det var med vilje vi skabte det, og nu har de taget det til sig og nu italesættes biodervistet også i medierne, siger Finn Muus.

Med renoveringer er lejemålene steget i pris, men det oplever Muus ikke som et problem.

– Det vi har set er, at beboerne har sagt, at de er stegen, men de får direkte afregning af vand og varme, og det gør, at de så sparer mere på forbrug, end hvad de stiger husleje, siger Finn Muus.

Aktuelt har Boligkontoret Fredericia gang i renoveringsprojekter i blandt andet Holbergshaven og på Christiansborg, ligesom man gør sig tanker om Seniorboligfællesskaber, da der er en lang venteliste.

– Alene på vores venteliste er der 600. Det viser, at der er et behov, og det skal være bygninger tæt på byen. Det kunne være Sct. Joseph, Kasernen og mit bedste forslag er den gamle direktionsgang på det, der nu er Sundhedshuset, men det er ikke realistisk, tror jeg. Vi tænker på alle mulige forslag, men det skal være bynært, siger Finn Muus.

I alt tæller Boligkontoret Fredericia over 5000 lejemål i alle størrelser, og boliger målrettet pensionister, unge, familier, handicappede, par og singler.