Børnesagens Fællesråd vil have skabt klarhed om konsekvenserne af en opvækst i fattigdom. Derfor har organisationen indkaldt til en eksperthøring på Christiansborg, hvor både Social- og Ældreminister, Astrid Krag og fagprofessionelle kommer til orde.

Det haster med handling. Vi når ikke målet i regeringens forståelsespapir om at gøre Danmark til ”verdens bedste land at være barn i”, hvis vi ikke bekæmper børnefattigdom markant hurtigere, lyder det fra Børnesagens Fællesråd.

– Familier mangler penge til medicin og tøj og er stressede over konstant at være i alarmberedskab for at få det hele til at hænge sammen. Det giver dem skam- og skyldfølelse, at de ikke kan opfylde deres børns basale behov. Børn, der lever i fattigdom, bliver ramt på deres trivsel og selvværd og vi ved fra undersøgelser, at fattigdom i barndommen påvirker uddannelses- og jobmuligheder senere i livet. Derfor skal vi have alle perspektiver frem, så vi får klarhed om konsekvenserne af, at alt for mange familier har for lidt at leve for, og hvilke alvorlige følger det har for børnene, siger formand for Børnesagens Fællesråd, Lena Søgaard.

Førende eksperter på området – inklusive Mødrehjælpen, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Egmontfonden – er inviteret til at holde oplæg, ligesom Social- og Ældreminister, Astrid Krag redegør for regeringens indsats mod børnefattigdom i Danmark. I løbet af dagen vil Børnesagsprisen blive overrakt. Børnesagsprisen hædrer en veldokumenteret social indsats med afgørende betydning for børn i udsatte positioner.

– Det har stor betydning for børn der lever i fattigdom at vi fastholder fokus på deres situation. Vi skylder dem at få skabt klarhed over, hvad der konkret kan gøres for at skabe reelle og mærkbare forandringer for at styrke deres livschancer, siger Børnesagens formand Lena Søgaard.

Høringen ”Fattigdom og dens konsekvenser set fra barnets perspektiv” vil blive afholdt d. 28. september 2021 på Christiansborg. Det er muligt for alle at deltage efter forudgående tilmelding.

Se hele programmet her: www.børnesagen.dk/tilmeld-dig-hoeringen/ hvor der også stadig kan købes billet.