Knapt er udvalgsarbejdet i Fredericia Byråd startet, før Børne- og Skoleudvalget er på deres første opgave udenfor Fredericia. De er taget til Aalborg, hvor der er Børne & Unge Topmøde med Kommunernes Landsforening.

Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere

Det er under denne overskrift formand for børne- og skoleudvalget Ole Steen Hansen (S), næstformand Cecilie Roed Schultz (Ø), Tina Horne (S), Pernelle Jensen (V) og Inger Nielsen (DF) deltager i KL Topmødet i Aalborg omhandlende børn og unge.

Pernelle Jensen (V) og Inger Nielsen (DF) er to af deltagerne fra Fredericia Byråd.

Overskriften dækker over en række udfordringer der skal løses, hvis alle børn og unge skal sikres uddannelse.

Trivsel er et stort problem

Trivsel i folkeskolen er fortsat et stort problem, børn der mistrives og med ringe selvværd eller diagnoser skal opleve selvværd og tryghed.

Dog ligger en løsning ikke ligefor, lyder det fra Pernelle Jensen og Inger Nielsen. De to håber på, at man på topmødet får udvekslet vigtige erfaringer, der kan bruges i vores kommune. De pointerer, at det er vigtigt at tage hånd om de børn der mistrives i Fredericia.

Det er vigtigt med udvikling af børn og unges evner

“Folkeskolen – folkets skole handler også om, at udvikle børn og unges evner” lyder det fra Inger Nielsen og Pernelle Jensen.

Paragraf 12 i Børnekonventionen giver børn retten til at udtrykke meninger – og dette skal også gælde, når det handler om folkeskolen.

På KL topmødet i Aalborg er børne- og skoleudvalget blevet præsenteret for et indslag fra Egmont Fonden. I indslaget blev de præsenteret for en unge pige, der kaldte sig ‘Et af kommunens børn’. Denne betegnelse dækker i indslaget over et anbragt barn, der har gjort sig tanker om hendes erfaringer i livet.

“Jeg skal have det godt psykisk, før jeg kan lære noget” var ordene blandt andet fra den unge på.

I denne tid er der kommet frem, at det er nødvendigt med et større fokus på de anbragte børn i vores folkeskole. Børneinddragelse er en del af flere løsninger på denne problematik mener Inger Nielsen og Pernelle Jensen.

Den gode skoledag

Formanden for Danske Skoleelever Jakob Bonde Nielsen har også fundet vej til topmødet i Aalborg. I hans indlæg til repræsentanterne for landets kommuner brugte han tiden på konkrete løsningsforslag på nogle af de problematikker der er på dagsordenen.

Især lagde han fokus på, at en mere kreativt tilrettelagt undervisning, kan være med at til fange de elever med praktiske færdigheder.

Desuden pointerede Jakob Bonde Nielsen, at lektier skal laves på skolen. De skal laves på skolen med en lærer til at hjælpe, at alle elever – også de ordblinde – sikres gode muligheder for læring.

Overordnet for indlægget fra Danske Skoleelever var, at elevinddragelse spiller en stor rolle. Eleverne engagerer sig mere når de er inddraget i processerne omkring deres skoledag.

Der er mange forskellige temaer der bliver diskuteret.
Godt på vej

Hvordan får vi de unge til at vælge den rigtige uddannelse for dem? Og hvordan kan vi få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse?

De seneste år har der været stor debat om, hvilke uddannelsesvalg de unge træffer. Flere og flere vælger gymnasiet og dernæst en akademisk uddannelse, samtidig med at erhvervsskolerne søger elever med lys og lygte.

En undersøgelse viser, at mange unge i 8. klasse stadig er usikre på deres egne kompetencer, i forhold til uddannelsesvalg og efterspørger mere vejledning. Undersøgelsen viser også, at de unge efterspørger en flere praksisnære elementer i folkeskolen, hvor aktiviteterne har klare og praktiske formål.

Alle skal tilbydes uddannelsesvejledning

“I Fredericia tilbydes alle unge uddannelsesvejledning – og ikke kun dem, som har det svært. Uddannelsesvejledningen begynder allerede fra 7. klasse i Fredericia. Det gør det fordi det er vigtigt at de unge føler sig ordentlig klædt på til, at foretage deres uddannelsesvalg, så de vælger rigtigt første gang”, siger Pernelle Jensen.

Forældrenes rolle i uddannelsesvalget er også vigtig at diskutere mener Inger Nielsen. Overskriften ‘Kan vi bygge mor om’ dannede baggrund for en debat, som Inger Nielsen fandt særlig vigtig.

“Vi skal åbne verden for mor” lyder det fra Inger Nielsen, der også erkender, at hun har haft en indflydelse på hendes egne børns uddannelsesvalg. Det er altså ikke kun børnene der har brug for uddannelsesvejledning – det er også deres forældre.

Meget vand er løbet gennem åen siden de fleste forældre var under uddannelse. Erhvervsuddannelserne er blevet en vigtigere faktor i samfundet, og det er bestemt ikke nogen skam at tage en erhvervsuddannelse – det er snarere noget at være stolt af. Det er derfor vigtigt for de unge, at deres forældre også bliver opdateret på hvordan uddannelserne er anno 2018.