Forskning underbygger i dag dagtilbudsområdets enorme betydning for barnets sociale udvikling og læringsparathed. Nogle af de vigtigste ingredienser heri er omsorg og tryghed for barnet af kvalificeret personale. Denne forståelse af betydningen for barnets udvikling bør medføre yderligere ressourcer til området.

Derfor er det rigtig godt, at der allerede er tilført og at der yderligere vil blive tilført flere midler til 0 til 5 års området efter valget gennem regeringens fremlagte børnepakke. Midlerne skal anvendes til mere pædagogisk personale og et løft af kompetencerne, styrket kvalitet for de 0 – 2 årige, bedre trivsel for alle børn, bedre læring og sammenhæng til skolerne, vidensstrategi og revision af de pædagogiske læreplaner.

Beklageligt er dog, at minimumsnormeringer ikke er en del af pakken. Men de mange gode initiativer i pakken, viser den rette vej, og ændrer ikke min overbevisning om, at der er stadig er behov for flere ressourcer, og at det vil give bedre kvalitet, samtidig fortsat med fokus på en effektiv udnyttelse af ressourcerne. 

En national minimumsnormering, må være at finde over den nærmeste tid, om ikke andet som en klar udmelding, at der bør være tilstrækkeligt personale over en hel dag, så der ikke på noget tidspunkt er personale alene med børnene, hverken i midtertimerne eller i ydertimerne.

Jeg tænker, at børnepakken er det første spæde skridt i den rigtige retning, og er vejen til at rette op på flere års nedprioritering af 0 til 5 års området. Det kan ikke være andet end et signal til kommunerne om, at komme op i gear i forhold til områdets betydning for børns udvikling og sociale læring.

En tilstrækkelig normering, skal afspejle trygge og forsvarligt rammer for børn og personale over hele institutionens åbningstid. Lad os udvikle og få mere af det i fremtiden, og gerne i tæt samarbejde med fagorganisationerne!

Danmarks fremtid er børnene, og derfor er det vigtigt, at de rammer og normeringer som vi byder på er trygge og sikre, for både ansatte og børn

.

Læserbrev af John Nyborg, Socialdemokratisk Folketingskandidat i Fredericia.