I de kommende uger vil Kolding Kommune fælde en del bøgetræer i Marielundskoven i Kolding.

”Vi foretager udtynding i en ca. 80 år gammel bøgebevoksning syd for det såkaldte skovløberhus. Omkring 20 pct. af bøgetræerne skal fældes. Udtyndingen sker for at give de tilbageværende træer plads og lys til at vokse sig store,” fortæller skov- og landskabsingeniør Michael Tornbjerg Nielsen fra Kolding Kommune.

Erfaringsmæssigt giver udtyndinger af den slags anledning til mange spørgsmål fra skovens gæster, og Michael Tornbjerg Nielsen kan godt forstå, at det virker lidt voldsomt, når de store skovmaskiner rykker ind.

”Specielt når det er så vådt som i øjeblikket, kan det let se ud, som om vi ødelægger skoven. Men det er altså en del af den almindelige skovdrift, hvor vi gennem udtynding sikrer en lys, åben og varieret bøgeskov, som også rummer store træer,” fortæller Michael Tornbjerg Nielsen.

De fældede bøgetræer skal bruges til møbeltræ, brænde og flis til varmeværkerne. Men en del af det fældede træ får lov at blive i Marielund.

”Toppen af nogle af de fældede træer bliver liggende i skoven. Mange insekter, svampe, osv. lever på døde træer, og på den måde bidrager dødt ved til biodiversitet – altså mangfoldighed af liv i Marielund,” forklarer Michael Tornbjerg Nielsen.

Mens der arbejdes med træfældning og udkørsel af træ, vil det være forbundet med fare at gå ind i det pågældende område, og skovens gæster bedes respektere de opsatte skilte og afspærringer.