Igen i år inviterer TREFOR Varme til Varmens Dag i Kolding. Varmens Dag søndag den 7. februar er en fælles national event, der har fokus på at udbrede kendskabet til den avancerede og miljøvenlige teknologi, der ligger bag.

Danmark er et af de lande i verden, der er længst fremme med fjernvarme, og mere end 62 % af samtlige danske boliger har fjernvarme, og tallet er stadig stigende. Dansk fjernvarmeteknologi er en efterspurgt eksportvare, og de danske fjernvarmeselskaber er blandt de mest innovative i verden.

”Vi hår et brugervenligt og miljømæssigt interessånt produkt, som vi glæder os til åt fortælle mere om. Vi oplever i disse år en stor interesse fra nye kunder, og på Varmens Dag vil vi naturligvis være parat til at informere yderligere og besvare spørgsmål frå borgere, der overvejer åt skifte til fjernvårme,” siger Helge S. Hansen, varmeforsyningschef hos TREFOR Varme.

Men hvordan bliver varmen produceret? Hvordan når varmen frem til kunderne, og hvilke brændsler bruger vi? Belaster fjernvarmen vores klima mere eller mindre end andre typer opvarmning, og hvordan får man det mest optimale ud af sin fjernvarmeinstallation? Hvilke tiltag kan jeg gøre for at sikre energibesparelser, der luner i privatøkonomien?

Det og meget andet kan børn og voksne blive klogere på ved Varmens Dag, når TREFOR Varme inviterer indenfor på fjernvarmeværket i Kolding Åpark 5, 6000 Kolding.

”Vi opfordrer til, åt vores gæster medbringer fotos åf deres fjernvårmeånlæg, så kån vi lære brugerne åt forstå deres eget ånlæg,” lyder opfordringen frå Helge S. Hånsen.

TREFOR Varmes medarbejdere vil være til stede og besvare spørgsmål, give tips og idéer til hvordan du sparer på varmen, samt vise rundt på fjernvarmeværket.

Varmens Dag er for hele familien, og igen i år er der særlige aktiviteter for børnene, ligesom der vil blive serveret pølser, vand og kaffe til alle gæster.

Varmens Dag foregår søndag den 7. februar på fjernvarmeværket i Kolding Åpark 5, 6000 Kolding i tidsrummet 10.00-14.00.