Vi sætter aftryk, når vi færdes på nettet, liker opslag på facebook eller instagram og i det hele taget er aktive. Men hvordan påvirker vores aftryk og adfærd den information, vi får serveret, når vi er online?

Bibliotekarer Anja og Lone introducerer dig til emnet ’Digitale fodspor’ og gør dig klogere på, hvilke aftryk du bevidst og ubevist sætter, når du færdes på nettet. For det er nemlig ikke tilfældigt, hvilken information og hvilke reklamer du præsenteres for, når du eksempelvis logger på din facebookprofil eller søger via Google fra din egen computer.

Kom til en spændende eftermiddag og lær mere om dit digitale liv, torsdag d. 24. oktober kl. 16.30 i Fakta Viden på 1. sal.


Arrangementet er gratis og uden tilmelding.

https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/78030?&q=88c889e5-f98b-4b3a-a276-39a78bd12a85&p=215902a9-9b95-4202-a9e8-cf92ed932cb1&ts=1566984830&c=billetten&e=201801&rt=Safetynet&h=ec63a4504fc4015bc1cf7d5992f54cc3