Fredericia Kommune, 3F og EUC Lillebælt har sammen udviklet et kursusforløb, der gør kursisterne klar til et job i transportbranchen

Der er mange transportvirksomheder i Fredericia Kommune, og efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft er stigende. Men det er en udfordring for Jobcentret at finde ledige med de rette kompetencer.

”Vi oplever, at vi kan have svært ved at finde ledige med de kompetencer, der bliver efterspurgt inden for transport og logistik. Så for at kunne tilfredsstille efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft, opkvalificerer vi vores ledige. Derfor har vi i samarbejde med 3F og EUC Lillebælt lavet et kursusforløb, som gør de ledige klar til jobs i transportbranchen”, siger Marianne Thomsen, udvalgsformand.

Kurset indeholder fem ugers skoleophold, fire ugers virksomhedspraktik efterfulgt af en afsluttende uge på skole. Transportvirksomhederne har været inddraget i udviklingen af kursusforløbet, så kursisterne har de kompetencer, som transport og logistikvirksomhederne efterspørger.

”Ved at inddrage virksomhederne i udviklingen af kurset, har vi givet dem mulighed for at få skræddersyet de medarbejdere, de har brug for”, siger Dennis Mølgaard Hansen, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef.

Kurset er målrettet ledige, som er motiveret og har interesse for et job i transportbranchen. Efter endt kursusforløb, kan de virksomheder, der ønsker det, lave en aftale med Jobcentret yderligere målrettede kurser eller voksenlærlingeforløb.

De første kurser starter op 4. januar og der er allerede lavet aftale med de første ledige og virksomheder, men med optagelse af nye kursister hver uge vil flere få muligheden.