Kommunernes Landsforening, KL, har fredag indgået en ny kommuneaftale med Finansministeren. Det er en aftale der blandt andet indeholder dækning af de fleste Corona-udgifter, herunder ledige – og så er både servicerammen og anlægsloftet hævet til næste år. Det glæder Borgmester Jacob Bjerregaard. 

“Jeg tænker at det er en fin aftale for kommunerne. Jeg tænker at der er to ting i den. For det første kommer den til at dække i hvert fald langt de fleste af de ekstraudgifter vi har i år. Vi har mange ekstraudgifter i år som følge af Corona. Det er blandt andet til værnemidler og rengøring. Så der får vi dækket en stor del af dem. Vi skal lige have regnet helt efter, men det er en stor del af dem, fortæller Jacob Bjerregaard i et interview til Fredericia AVISEN. 

“I forhold til arbejdsløsheden ser det også ud til, at vi bliver kompenseret ret meget. Det er klart at det koster kommunekassen penge når der kommer så mange ledige. Det ser ud ti alt vi får dækket de udgifter fuldt ud”, fortsætter Bjerregaard.

“Så er der næste års budget. Der får vi hævet servicerammen med 1,5 milliarder. Der kan man sige, at vi har pengene. Fredericia Kommune har en bomstærk økonomi. Vi har pengene, så nu handler det om hvor meget ekstra vi må bruge”, forklarer Borgmesteren og fortsætter:

“Den ville vi selvfølgelig da gerne have højt højere, men der er det råderum der er. Det er trods alt bedre end alle de år vi havde nulvækst”.

“Så er der anlægsfasen. Det ser ud til at vi kan lave et ubemærket år næste år på anlæg, vi er allerede i fuld gang i år. Vi har allerede finansieringen ril det. Så handler det også om hvor meget de andre kommuner bruger. Men jeg tror vi kan lave et flot budget igen”, siger Bjerregaard. 

“Men jeg er optimistisk og fortrøstningsfuld. Jeg glæder mig rigtig meget til at vores folk får regnet det her igennem. Jeg er overordnet meget optimistisk i forhold til at skulle lægge budgettet for næste år”, slår Borgmesteren fast. 

Sidste år var hele budgetprocessen noget kort og stressende. Nærmest i sidste sekund landede en kommuneaftale, som så skulle bruges ude i kommunerne i deres budgetlægning. Det er med denne aftale i hus ikke tilfældet i år, hvilket glæder Borgmesteren.

“Det er rigtig fint. Jeg har selv været i København til forhandlingerne her torsdag og fredag. Men det er rigtig fedt, at vi allerede har det på plads nu, for så kan vi få et overblik her i juni, så vi kan få en rigtig god proces. Det synes jeg er rigtig fint”, siger han og fortsætter:

“Sidste år var stressende. Nu har vi rigtig god tid til at lave et rigtig godt budget, hvor vi kommer hele vejen rundt. Det glæder jeg mig også rigtig meget til”.

Aftalen i overskrifter

  • Den kommunale serviceramme hæves med 1,5 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2021 samlet set 267,2 mia. kr.
  • Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr.
  • Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81,0 mia. kr., og udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 15,4 mia. kr. i 2021.
  • Regeringen og KL er yderligere enige om at foretage en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2020 på 3,4 mia. kr., hvoraf de 0,5 afstedkommer af DUT. Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstraordinært ske 1. september 2020.
  • Hertil kommer der en midtvejsregulering af udgifterne til de forsikrede ledige på 5,5 mia. kr.
  • Kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen.
  • Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter til efteråret.

Leave a Reply