Jacob Bjerregaard er klar til at arbejde videre med regeringens udspil, hvor han dog først vil have gang i Fredericia Kommunes “Helhedsplanudvalg”. Fredericia har allerede igangsat mange tiltag for udsatte boligområder, og nu vil Fredericia Kommune arbejde videre. Venstres Gruppeformand Peder Tind er glad for regeringens ghettopakke, men håber ikke, at der går overbud i, hvem der er strengest på udlændigeområdet. 

Regeringen lancerede i torsdags sin nye ghettopakke, hvis 22 punkter har som målsætning at udrydde ghettoerne inden 2030 med en række tiltag, der skal løfte områder og mennesker ud af sociale problemer.

Jacob Bjerregaard
Jacob Bjerregaard – Foto Thomas Lægaard, Fredericia Avisen

“Vi har arbejdet med vores udsatte områder de sidste mange år. Det har ført til mange gode resultater og jeg har selv mødt mange gode mennesker, men det betyder ikke, at der ikke skal ske mere med vores udsatte områder,” siger Jacob Bjerregaard og fortsætter:

Helhedsplansudvalget holder sit første møde senere på måneden, og her vil vi se nærmere på Regeringens udspil. Jeg deltager selv i udvalgets første møde, fordi jeg er optaget af at få sat det godt i gang.”

Udvalget har Turan Savas som formand, samt Søren Larsen og Peder Tind som menige medlemmer.

“Nu skal alle klædes på i forhold til opgaven. Der er mange indsatser på tværs. Der findes ikke nemme løsninger. De mange områder og udvalg skal støtte hinanden. Jeg tænker først og fremmest, at sundhed, arbejdsmarked, og uddannelse får meget at arbejde med. Det bekræfter mig i, at vi skal samle vores styrker på kryds og tværs for at yde den bedste støtte,” fortæller Jacob Bjerregaard.

Hvordan ser du ellers Regeringens ghettooplæg?

“Overordnet set læser jeg det som om, at Regeringen vil give klare signaler om, hvad man skal gøre med problematikken. I vores konkrete tilfælde, synes jeg det er vigtigt at sondre mellem Korskærparken, Vollsmose og Mjølnerparken, som jeg ikke mener, vi kan sammenlignes med. Man skal klappe hesten og passe på ikke at slå alle sammen. Det kræver derimod en individuel indsats, hvor vi ser på vores udfordringer. Når alt det er sagt, så forholder vi os til Regeringens pakke på alle parametre. Også de økonomiske fordelingsmodeller, som jeg ikke just er glad for, men som vi må forholde os til,” slutter Borgmester Jacob Bjerregaard.

Peder Tind: Regeringen kommer med mange gode bud

“Først og fremmest synes jeg, at debatten er afgørende. Den er vigtig, utrolig vigtig! Derudover skal der ikke gå overbudspolitik i processen, hvor partierne overbyder hinanden med, hvem som kan være strengeste. Vi skal passe på, at det ikke får os væk fra det, det handler om. Vi har mange gode mennesker, som skal integreres i vores samfund. Vi kal tage debatten, men vi skal huske målet. Vi skal have folk i arbejde, give dem uddannelser og livet skal blomstre. Der kan være mange måder at gøre det på, men det skal ikke ske ud fra en overbudspolitik,” siger Peder Tind og fortsætter:

“I Regeringens bud er der mange gode elementer, der er også punkter, der bevæger på og over grænsen. For eksempel den med dobbeltstrafzoner. Det virker som en meget farlig vej at gå, men når vi snakker om straf, kan det være interessant at tale om, at straffen generelt skal op. I stedet for at lovgive ud fra, hvilken side af fortovet, men står på. Vi skal også være opmærksomme på sammensætningen i folkeskolerne. Skolerne skal også have et skarpt fokus på at få dansk i front og alle skal lære dansk –  det er et vigtigt element i udspillet her. Jeg synes, at det er godt, at man også lægger op til at belønne, dem som gør det godt. Så generelt er det godt, hvad Regeringen vil.”

Hvad tænker du om oplægget, hvis du ser på Fredericia? område? 

“Jeg tænker, at vi skal tage det alvorligt, at Fredericia er placeret på ghettolisten. Det skal vi gøre noget ved. Noget af det, som er vigtigt, er at vi arbejder målrettet i fælleskab med alle aktører for at komme videre. Målet må være, at vi skal ud af ghettolisten. Her kan jeg godt lide Regeringens målsætning om at fjerne dem inden 2030,” siger Peder Tind.

Ghettolisten er blevet kritiseret som begreb og måleinstrument, hvad tænker du om det? 

“Hvordan måler man listen, og hvilke parametre måler man på, det kan generelt være problematisk. Jeg synes, der er interessant at se på sammensætning, grupper og arbejdsløshed, men jeg synes ikke, at man træder på nogen ved at give det stempel, som listen giver. Man skal bare ikke misbruge ordet. Det handler om, at vi skal hjælpe mennesker. Vi skal se på, hvordan vi løfter området. Vi skal udvikle området endnu mere.”

Milliarder er brugt og Korskærparken er blevet renoveret, hvad skal man gøre mere?

“Det kan jeg godt se – og det er blevet pænt. Jeg tænker, at vi skal tænke anderledes. Jo flere tilbud vi laver til borgerne i parken, jo mere kan det lukke stedet. Vi skal nu arbejde ud af området – og have beboerne med. Vi skal udvikle områder, der ikke lukker sig om sig selv, men som åbner for muligheder. Jeg er stadig ny, og jeg deltager gerne i møder, der giver mig et billede af dagens udfordringer. Jeg er optaget af, at vi får lavet nogle Fredericia-løsningerne,” slutter Peder Tind.