https://birchejendomme.dk/omrader/fredericia/skovhaven

Af Christian Bro (A) Formand for Miljø & Teknikudvalget

Vild natur fylder rigtig meget i det politiske landskab for tiden. Vi har ikke meget af den tilbage, og hvis vi skal mere skal vi skabe den selv. I Fredericia har vi gennem de sidste 8 år truffet nogle aktive valg, der allerede hjælper naturen godt på vej. Også hvor man kunne tro det bare skal være pænt.

Hvor det borgerlige flertal i 2010 – 2013 nedlagde det kommunale gartneri og fjernede logo-bede og blomsteropsatser, har vi f.eks. plantet godt 650.000 blomsterløg langs indfaldsvejene, i lokalområder og landsbyer. På den måde hilser vi foråret med en blomsterpragt af krokus, påskeliljer og tulipaner – samtidig med vi sikrer en pollen og nektarbuffet for de tidlige bier og sommerfugle.

Vi har plantet blomstrende buske i vore rundkørsler og flere steder i midterrabatterne – potentiel, lavendel og salvie. Og vi har sået blomsterstriber langs flere af de store indfaldsveje. Mange landmænd hjælper rigtig godt til med tilsvarende blomsterstriber langs markerne i oplandet. Det sætter rigtig mange insekter stor pris på. Og jeg kan jo ved selvsyn konstatere, at pluk-selv i vejkanten er blevet et stort hit for små og store.

Når vi klipper vore grøftekanter og vejrabatter, har vi valgt at gøre det med størst muligt hensyn til biodiversitet. Vi må selvfølgelig ikke gå på kompromis med trafiksikkerheden. Men klipper vi tidligt, så græs og brændenælder bliver sat lidt tilbage, giver det tid, lys og varme til nogen af vore hjemmehørende urter og blomster får bedre fat. Og det kan bier, sommerfugle og blomsterfluer rigtig godt li`.

Det er også helt bevidst at gamle, døde træer får lov at stå som træruiner. Selvom nogen synes det skæmmer. Træruiner er et af de bedste levesteder for svampe og insekter i larvestadiet.  Og fordi vi gerne vil have bestandene til at sprede sig, er det vigtigt at give plads til henfald, også hvor det er fuldt synligt. Derfor har vi lagt de store, fældede stammer fra de syge kastanjer på volden ud forskellige steder. Så vi tilfører et livsgrundlag og understøtter biodiversitet og liv – på steder hvor det ellers ville tage mange år at komme så langt.

De knap 40 paddesøer med gode livsbetingelser for løvfrøer og salamander skal også nævnes. Ligesom de godt 25 hektar kommunal skov vi har plantet – og selvfølgelig den private skovrejsning, der udgør et tilsvarende omfang. Vi arbejder allerede nu på de næste skovrejsninger, f.eks. en større udvidelse af Sommerfugleskoven. Igen i samarbejde med Plant Et Træ.

Samarbejdet med erhvervslivet fortjener også et ord med på vejen. Energinet har for længst omlagt driften af deres grønne græsplaner til vild eng med hjemmehørende blomsterarter. Kentauer har sået blomstereng ved deres domicil. Ørsted er i fuld gang ad samme spor og en lang række virksomheder, (ingen nævnt, ingen glemt) har søgt råd og vejledning hos kommunens ”Vild-med-Vilje” tovholder. Alt i alt er vi på rette vej – og det er vel meget godt at vide, før man sætter sit kryds!

1 KOMMENTAR

  1. Men hvem er kommunens vild med vilje tovholder, er det en hemmelighed.

    Og hvorfor bliver der ikke plantet træer og buske ved Vejlevej, ved de store firmaer der er startet, Toft, Biltema, T-hansen, Elgiganten, Jysk m.fl. – Når det rent faktisk står i deres tilladelse for at bygge???

Kommentarsporet er lukket