De seneste seks år har en særlig byfond hjulpet med at forskønne Fredericias historiske bykerne. 122 restaureringsprojekter er det blevet til, i dag takkede fonden af i Tøjhuset.

Lidt over tre bød Borgmester Jacob Bjerregaard velkommen til dagens reception, hvor fonden takkede af. Den første på scenen var Ove Hornby fra A.P. Møller Fonden.

“Fonden har i lighed med andre store danske fonde støttet ligende projekter, som dem i Fredericia. Ønsket om at bevare særligt fremtrædende bygninger er vigtigt. A.P. Møller Fondens bestyrelse har de foregående år arbejdet med at løfte et helt kvarter. Fredericia bød sig naturligt til. Den historiske kerne er intakt og viser en særlig bevaret fæstningsby med de lige gader og det store voldanlæg,” sagde Ove Hornby i sin tale og fortsatte:

“Vi indledte en god dialog med Fredericia Kommune, og oprettede et formelt samarbejde med Fredericia Kommune. Antallet af bygninger indenfor Volden oversteg tidligere projekter. Man søgte derefter at fremhæve de enkelte bygningers oprindelige særpræg. Der var en række problemer, de blev diskuteret med fredericianerne på et velbesøgt møde, hvor ansøgere fik at vide, at de måtte påtage sig dele af udgifterne. Overordnet synes vi, at resultatet er blevet godt. Fredericia har ændret sig meget i de syv år, vi har været med. Dengang så vi en by i tilbagegang, i dag møder man en helt anden glæde i byen, byen er i fremgang. Ønsket om at give byen smukkere har i sig selv haft en god virkning. Mange fortsætter nu forskønnelsen af denne ganske særprægede og egenartede by. Jeg har været glad for arbejdet.”

Han roste også samarbejdet med bestyrelsen, kommunalbestyrelsen og byen generelt.

Borgmester Jacob Bjerregaard var stolt i dag, da han talte på scenen om Bevaringsfonden. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

“Vi markerer i dag seks år meget målrettet arbejdet med at bringe fæstningsbyen Fredericia ind i fremtiden med en dyb respekt for fortiden. Det er det, som kendetegner dette projekt. Siden Bevaringsfonden gik i gang i 2013, er det lykkedes at støtte 122 projekter. Det er flot,” sagde Borgmesteren efter Ove Hornbys tale.

“Der tegner sig et billede af en meget synlig udvendig bygningsforskønnelse, hvor alt de mindre og større bygninger er blevet smukt, og har ført historien op til i dag. Byen har fået et kvalitetsløft. De håndværksmæssige og materialemæssige standarder har været høje. Det har været en fornøjelse at se, hvordan byens håndværkere har løftet projektet sammen med de enkelte husejere. Mange har grebet muligheden for at få et markant bidrag til forbedring af deres ejendom. Det er dejligt, at I har haft muligheden, men også modet og selv har investeret i jeres ejendom. Det har gavnet jer, men også det fællesskab, der er i Fredericia, hvor vi bor tæt, og hvor mange ofte deler husvæg. Fredericianerne taler om de smukke huse, og hvor rart det er, at færdes i byen. Hornby har ret i, at denne saltsvandsindsprøjtning har gået hånd i hånd med byens fremgang på andre områder med vækst, stolthed, optimisme og forskønnelse. Vi synes, at det er den absolut smukkeste by her i landet. Den håndsrækning vi har fået fra Fonden har været et logomotiv, der har fået det hele til at gå fremad,” sagde Jacob Bjerregaard og roste de mennesker, som er gået ind i arbejdet, samt sendte en tak til A.P. Møller Fonden for den store forskel, fonden har gjort for byen.

Han sendte også en tak til de lokale håndværkere og arkitekter for det fine arbejde, bestyrelsen og de mange dygtige medarbejdere.

Arkitekt Ulla Lunn, der gennem flere år har arbejdet for A.P Møller Fonden, viste et diasshow, men sendte først en tak til Fredericia Kommune for samarbejdet, og fortalte om baggrunden for arbejdet. Der er investeret for 200 millioner kroner i alt i forskønnelse, når man lægger ejeres og fondens bidrag sammen. Fæstningsbyen er blevet mere attraktiv, sagde arkitekten imens diasshowet kørte bag hende og hun uddybede baggrunden for de beslutninger, der er taget, hvor blandt historie, kultur og arkitektur har været i fokus, herunder også byens militærhistorie, avlsbrug og byens unikke historie, grundlæggelse, tårnbygninger, forhaverne på Nørre Vold og meget mere om de 122 projekter.

Efterfølgende var der reception med bogsalg i Tøjhusets cafe, hvor flere benyttede lejligheden til at se og købe bogen. Man kunne også se fem udvalgte projekter, imens man nød snacks og drinks, inden der kl.16.30 blev inviteret på byvandring, hvor man kunne se, hvor smuk byen er blevet.

Om Bevaringsfonden

Siden 2013 har Fredericia Kommune i samarbejde med A.P. Møller Fonden uddelt midler til private husejere inden for voldene i Fredericia med henblik på at restaurere de gamle huse i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur.  

A.P. Møller Fonden har doneret 65 mio. kroner til projektet og oprettet Bevaringsfonden for fæstningsbyen Fredericia til at administrere midlerne. Nu er pengene brugt med det resultat, at hele 122 projekter har modtaget støtte.

Bog om arbejdet

I forbindelse med afslutningen på Bevaringsfondens arbejde udkommer en bog om den unikke arkitektur i Fredericia. Bogen hedder ”Fredericia mellem fortid og fremtid” og giver bl.a. en indføring i byens historie, en guide til byens arkitektur og en indsigt i den særlige bevaringsindsats, som Bevaringsfonden har stået for. 

Bogen er udgjort af forskellige bidrag, bl.a. fra tidligere direktør i A.P. Møller Fonden Ove Hornby, arkitekt Ulla Lunn, arkitekt Hans Scheving og borgmester Jacob Bjerregaard. Lokalhistorisk Forlag, Fredericia udgiver bogen, der har en bogladepris på 150 kr. 

https://www.6juli.dk/