På årets sidste møde i Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericias, onsdag den 10. december, gjorde bestyrelsen status på årets tilsagn og projekter.

2014 satte gang i flere omfattende istandsættelser og facaderenoveringer i Fredericia bymidte. Af de i alt 44 projekter, som indtil videre har fået tilskud fra Bevaringsfonden, står 15 færdige og pryder gadebilledet. Her kan bl.a. nævnes Prinsessegade 35, hvor facaden er ført tilbage til det oprindelige udtryk, Løveapoteket i Danmarksgade, der har fået reetableret tre skorstene og været igennem en gennemgribende facaderenovering samt tårnet på ’Geddesborg’ på Axeltorv, som har fået ny kobberdækning.

Forandring fryder

”Vi får mange positive tilkendegivelser fra borgerne, som er begyndt at kunne se forandringer i gadebilledet, der flere steder har fået et tiltrængt arkitektonisk ansigtsløft. Fredericia rummer mange arkitektonisk værdifulde og spændende ejendomme, som med tiden og efter flere ombygninger har været gemt godt væk, og de bringes nu frem i lyset”, siger Irene Jensen, arkitekt i By & Erhverv.

Synlige eksempler på ejendomme, der har fået et markant arkitektonisk løft, er bl.a. det tidligere Hotel Kronprins Frederik i Gothersgade, som Skt. Knuds skole har købt med henblik på at udvide den eksisterende skole og den tidligere Lunds Klædefabrik i Riddergade, som har fået reetableret de oprindelige stålvinduer og døre.

Stor interesse for bevaring

De mange stilladser og afdækninger i bymidten viser, at der er gang i bevaringsprojekterne. Af de 13 igangværende projekter forventes ca. otte projekter afsluttet inden årets udgang. De mange projekter vidner om, at der blandt ejerne af de bevaringsværdige ejendomme i Fredericia er en stor interesse for at restaurere med respekt for det originale og bygningens særegne detaljer og historie, som kan bidrage til den kulturhistoriske fortælling om Fredericia.

Byvandring på Arkitekturens Dag
I 2014 inviterede Bevaringsfonden også på byvandring. Omkring 55 mennesker gik i sporet på den fredericianske arkitekt Jesper Jespersen på Arkitekturens Dag den 1. oktober. Årets tema var ”velfærd”, og gennem flere af arkitektens bygninger satte byvandringen fokus på Fredericias udvikling i første halvdel af 1900-tallet, som var præget af vækst og voksende velfærd.

”Byvandringen var et godt eksempel på, hvordan vi aktivt kan bruge byen og gennem arkitektur og kulturhistorien kan fortælle byens historie, som også er en del af Bevaringsfondens arbejde ”, siger Karsten Merrald Sørensen, arkivar ved Museerne i Fredericia.

Flere bevaringsprojekter på vej!
Alt tyder på, at ”bevaringsboomet” fortsætter i 2015. Alle ansøgere tilbydes en forhåndsdialog, inden ansøgningsmaterialet færdiggøres og sendes ind til behandling i Bevaringsfonden. Det har 15 potentielle ansøgere valgt at benytte sig af inden næste ansøgningsrunde, der har frist den 10. februar.

Der er stadig god mulighed for at søge om tilskud fra Bevaringsfonden. Cirka en tredjedel af gaven fra A.P. Møller Fonden er brugt til at bevare og forskønne bymidten.

Fakta:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 50 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia. Fredericia Kommune administrerer fondsmidlerne og har nedsat en særlig fond ’Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia’.

Bevaringsfondens formål er bl.a. at styrke og bevare det arkitektoniske helhedsindtryk i gadebilledet og bidrage til den samlede kulturhistoriske fortælling om Fredericia.