Med reference til artiklen Fredericia avisen: Genbrug udvider åbningstiderne til 21:00

Hos De konservative Fredericia vil vi gerne rose Christian Bro (S) for at have lyttet til De Konservative og samtidigt delvist turde ændre sin oprindelige strategi omkring genbrugspladerne i Fredericia.

I artiklen kunne vi læse at genbrugspladsen i Erritsø og i Vejlby udvider deres åbningstider fra 08:00 – 21:00, hvilket giver rigtig god mening, da det giver byens borgere mere fleksibilitet henover Påsken.

Antallet af biler som lukkes ind på Genbrugspladsen i Erritsø øges fra 10 til 15 biler, hvilket synes at være en klog beslutning, nu hvor fredericianerne viser stor forståelse og tager hensyn til hinanden lige efter forskrifterne fra myndighederne. Af hjertet tak.

Men er det nok? Nej, det løser ikke de centrale problemstillinger vi står i!

Lad mig forklare nærmere. Koncentrationen af bilerne og de lange bilkøer reduceres ikke automatisk, blot fordi man udvider åbningstiderne. Borgerne i Fredericia vil stadig køre ud på genbrugspladserne som de ellers ville have gjort og opleve kødannelser, farlige trafikale situationer og en masse unødvendig spildtid. Med de nye åbningstider vil den enkelte borger stadig ikke vide, hvornår det rigtige tidspunkt er for at besøge genbrugspladserne og hvornår der er ledigt og dermed ingen kø er. Så vidst jeg er orienteret kan borgerne ikke finde denne information nogle steder eller måske tager jeg fejl.?

Derudover har kommunen og Christian Bro (S) valgt at inddrage genbrugspladsen på Industrivej som lagerplads. Dermed er denne genbrugsplads stadig lukket. Men er det virkelig nødvendigt at inddrage genbrugspladsen på Industrivej som lagerplads? Findes der ikke andre muligheder for opbevaring i Fredericia så også den genbrugsplads kan åbnes igen?

Derfor er det mig uforstående, når Christian Bro (S) udtaler at Kommunen godt ved at der i spidsbelastningstidspunkterne vil opleves kø og at situationen ikke er sådan at ændre på. Det kan jeg 100% modbevise. Mange andre kommuner bla. Næstved og Slagelse har stor erfaring og succes med et online bookingsystem fra AffaldPlus og de har fjernet alle bilkøer og de lange ventetider samt alle de farlige trafikale situationer. Faktisk er det sådan at ved implementering af det online booking systemet vil der ikke være nogen spidsbelastningstidspunkter. Borgere i Fredericia vil blive jævnt fordelt udover hele dagen i åbningstiden i forskellige tidsintervaller og personalet på genbrugspladserne kan løbende følge med i den nært forestående belastning.

Det glæder mig at både Venstre og Karsten Byrgesen bakker op omkring det konservative forslag om at genåbne genbrugspladsen på industrivej. Så hvad venter vi på? Lad os nu lægge alle de politiske farver i skuffen og iværksætte den løsning som er bedst for byens borgere.

Hos De Konservative Fredericia fastholder vi at Kommunen bør genåbne alle genbrugspladserne forsvarligt med indførsel af online bookingsystem til stor gavn for borgerne. Dermed mener vi ikke genbrugspladsen på industrivej bør være lukket og inddraget som lagerplads. Det må kunne findes andre steder som kan bruges som lagerplads. Fordelene for kommunen og borgerne ved implementering af online bookingsystemet er:

–        At vi minimerer risikoen for mitte med covid19 bedst muligt

–        At vi fjerner de trafikale udfordringer helt og aldeles

–        At vi undgår farlige trafikale situationer forårsaget af kø

–        At vi fjerner unødvendige lange ventetider ved genbrugspladserne.

Hos de konservative håber vi på at kommunen når at reagere og dermed forebygge for trafikkaos og eventuelle trafikale ulykker omkring genbrugspladserne inden påske. Det må altså være i borgernes interesse.

Med venlig hilsen

Søren Grøn Stampe, bestyrelsesmedlem Konservative Fredericia

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer