Selvom Miljøstyrelsen har givet carte blanche til Shell, som gør, at de kan sætte produktionen op til hele 2,9 mio. tons på Shells Havneterminal i Fredericia, er der fred og ingen fare for borgerne i Fredericia. Det er meldingen fra Beredskabschef Kaj Petersen, som har afgivet svar på vegne af Fredericia Kommune til den artikel, som Fredericia Avisen offentliggjorde i mandags.

Her er svaret fra Beredskabschef Kaj Petersen i sin fulde ordlyd:

– Ja, det er sikkert at bo i Fredericia bymidte!

– I mandags bragte Fredericia Avisen et debatindlæg, som sår tvivl om sikkerheden ved at bo i FredericiaC. Det korte og klare svar er: Ja, selvfølgelig bliver det trygt og sikkert at bo i FredericiaC!

– Da Fredericia Byråd godkendte udviklingsplanen for FredericiaC i december 2012 godkendte byrådet samtidig kommuneplantillægget for den nye bydel samt en sikkerhedsvurdering (indeholdt i en såkaldt VVM-redegørelse), der dokumenterer, at det er trygt og sikkert at bo i FredericiaC, ligesom det er det i resten af byen. Alle relevante myndigheder, dvs. Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og beredskabet i Fredericia Kommune, har godkendt sikkerhedsvurderingen.

– At det både er og vil være trygt og sikkert at bo i den eksisterende bymidte og i den nye bydel, blev også slået fast af daværende miljøminister Ida Auken ved et åbent samråd i Folketinget i oktober 2012, som bl.a. sagde:

”risikoen for den enkelte borger ved at opholde sig inden for FredericiaC er ikke højere end den generelle risiko uden for FredericiaC” og ”risikoen ved at placere boliger, virksomheder og kulturelle aktiviteter i de afstande fra Havneterminalen, der fremgår af udviklingsplanen for FredericiaC, ligger inden for de grænser, som Miljøstyrelsen har opstillet for området”.

– Det er korrekt, når Fredericia Avisen skriver, at Shell har tilladelse til at eksportere op til 2,9 mio. tons bioethanol m.m. fra havneterminalen og, at denne kapacitet ikke udnyttes fuldt ud i dag. Men det er ikke noget nyt og indebærer ikke en forhøjet risiko. Det er den tilladelse, som myndighedernes sikkerhedsvurdering er baseret på.

– Alle sikkerhedsforhold omkring udviklingen af FredericiaC er altså nøje belyst, dokumenteret og godkendt af alle relevante myndigheder, hvilket Miljøstyrelsen har bekræftet i et skriftligt svar til Fredericia Avisen i går, tirsdag den 4. november 2014. Til dette svar udtaler Per Bech, Miljøstyrelsen følgende: ”Miljøstyrelsen finder det beklageligt, at man prøver at så tvivl om det grundige arbejde, som risikomyndighederne har udført i forbindelse med regulering af risikoaktiviteterne i Fredericia”.

– Samtidig er det vigtigt at slå fast, at hver gang Fredericia Kommune udarbejder lokalplaner for udbygningen af de enkelte etaper i FredericiaC, sker det inden for de godkendte sikkerhedsmæssige rammer.

– Sikkerhedsforholdene omkring Shell er altså grundigt reguleret i gældende myndighedsgodkendelser og det er trygt og sikkert at bo inden for voldene i Fredericia, slutter Beredskabschef Kaj Petersen.

Fredericia Avisen fortsætter dog stadig med at sætte focus på sikkerheden omkring FredericiaC.

(Arkivfoto: Ole Olsen )