Regeringen bekræfter i sit netop offentliggjorte klimaprogram, at den vil arbejde for et 40 pct. energieffektiviseringsmål i EU. Til gengæld er det fortsat uklart, hvordan regeringen forholder sig til bl.a. energibesparelser i offentlige bygninger, en ny energispareforpligtelse og andre nøgleområder i det nødvendige arbejde for at mindske energispildet. Der er generelt brug for mere klarhed over, hvordan regeringen prioriterer energieffektivitet i den grønne omstilling, mener Bendt Bendtsen, bestyrelsesformand i SYNERGI.

Mener regeringen, at offentlige bygninger skal bidrage til den grønne omstilling med energi- og CO2-besparelser? Er regeringen klar til at hæve energispareforpligtelsen for Danmark og de øvrige EU-lande, som EU-Kommissionen foreslår? Det er to af flere spørgsmål, der fortsat står hen i det uvisse, efter regeringen i dag præsenterede sit klimaprogram for 2021. Den grønne omstilling kan snart ikke tåle uvisheden længere, mener SYNERGIs bestyrelsesformand, Bendt Bendtsen. Han opfordrer regeringen til hurtigst muligt at få lagt en plan for, hvordan energieffektivitet skal bidrage både mod klimamålet i 2030, men også ift. et klimaneutralt Danmark i 2050.

”Danmark skal forsat være et grønt foregangsland. Vi er desværre ikke blevet meget klogere i dag, hverken på hvordan vi skal nå vores grønne mål, eller hvordan Danmark fortsat kan være et foregangsland indenfor energieffektivitet. Det er positivt, at regeringen ønsker et ambitiøst energieffektiviseringsmål i EU, men det er uklart, hvordan Danmark selv vil vise vejen, og hvilke midler regeringen vil sætte i spil. Det er ærgerligt, for jo før vi kommer i gang, jo flere gevinster er der at hente for dansk økonomi, klima og indeklima,” siger Bendt Bendtsen.

Selv inklusiv en landbrugsaftale mangler Danmark at spare ca. 10 mio. ton drivhusgasser for at indfri klimamålet i 2030 om at spare 70 pct. af sine udledninger. Det kommer til at koste 10-15 mia. kr. om året frem mod 2030, vurderer regeringen.

Det er mange penge, og derfor bør regeringen i højere grad prioritere energieffektivitet, der kan spare 160 mia. kr. på vejen mod klimaneutralitet i 2050.

Her er det positivt, at regeringen vil arbejde for et højere mål for energieffektivitet i EU – fra de gældende 32,5 pct. til 40 pct. Det fremgår også af regeringens klimaprogram, at klimaaftalerne for energi og industri skal genforhandles.

”Der er for mig at se ingen vej uden om større ambitioner for energieffektivitet – hverken for klimaet eller for statskassen. Jeg kan godt være bekymret for, at regningen for den grønne omstilling bliver større end nødvendigt, hvis ikke snart vi får sat fart på de rentable investeringer i energieffektivitet, der findes derude,” siger Bendt Bendtsen.