Undersøgelser viser, at en fjerdedel af de unge, der falder fra en ungdomsuddannelse, angiver personlige eller sociale problemer som den primære årsag til frafaldet. Det skal det syddanske projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” lave om på ved at sætte fokus på at forbedre de unges trivsel.

Første skridt på vejen er at styrke de unges naturlige netværk og fællesskaber på uddannelses-institutionerne. Derfor har Psykiatrien i Region Syddanmark i samarbejde med University College Lillebælt og ungdomsuddannelserne udviklet et nyt kursusforløb med inspiration fra Åben Dialog-tilgangen, der de senere år har vundet indpas i både den regionale og kommunale psykiatri. Åben Dialog fokuserer på at skabe en uformel, ligeværdig og tryg relation mellem to parter og kan hjælpe de unge med at tage styringen over eget liv.

Stor interesse for kursusforløb

Interessen for kurset har på forhånd været overvældende. Allerede få uger efter kurset var udbudt, var der 120 tilmeldte. Regionen har derfor valgt at afholde flere kurser i løbet af efteråret 2014 og foråret 2015.

– I Region Syddanmark ser vi det som en meget vigtig opgave at hjælpe de unge igennem en ungdomsuddannelse, og der er ingen tvivl om, at uddannelse er en central faktor, når det drejer sig om de unges fremtidsudsigter – både hvad angår tilknytningen til arbejdsmarkedet og ikke mindst deres sundhed. Derfor er det skønt at se så stor opbakning til vores initiativ. Hvis ikke de unge trives, så kan de heller ikke lære, og derfor er trivslen et helt oplagt sted at begynde, siger udvalgsformand Pierre Topaz (S), Ligestillingsudvalget i Region Syddanmark.

Erfaringer fra psykiatrien

Kurset, som Region Syddanmark nu udbyder, retter sig mod de unges vejledere, lærere og kontaktpersoner på uddannelserne. De skal ved hjælp af tankegangen fra Åben Dialog hjælpe de unge med at styrke deres naturlige netværk og fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne.

Underviserne på kurset arbejder til dagligt i regionens psykiatri. De har store erfaringer med unge, der har brug for særlig støtte, og kan derfor videregive de metoder, som de benytter i deres arbejde inden for psykiatrien.

– Der er mange gode erfaringer at hente fra psykiatrien, og det er helt oplagt, at vi deler ud af dem. Jeg er sikker på, at vores viden og metoder kan løfte arbejdet med de unge, der har behov for særlig støtte til at komme igennem en ungdomsuddannelse, siger psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark Jacob Stengaard Madsen.

Det første af flere kurser finder sted i Fredericia torsdag den 25. september.
Fakta