Mandag blev det første byrådsmøde efter sommerferien afholdt. Det blev et langtrukkent møde, hvor bølgerne gik højt på flere af punkterne, der var på dagsordenen.

Efter en tid med nedlukninger og mangel på mulighed for at være i Byrådssalen, så blev det mandag aften endelig tid, hvor Fredericia byrådsmedlemmer igen kunne se hinanden i øjnene i deres arena, der er at finde inden for kommunens faciliteter.

Den socialdemokratiske borgmester, Steen Wrist, ringede med klokken helt eksakt klokken 17:00, dermed blev byrådsmødet officelt igangsat. Her bød borgmesteren, som tog over for daværende borgmester, Jacob Bjerregaard (A), velkommen og fremhævede glæden ved at være tilbage i byrådssalen.

Derefter blev der taget hul på de 24 punkter på dagsordenen, hvor tre af dem blev drøftet bag lukkede døre. Det var overordnet set en aften, der stod i debattens tegn, hvor en masse forslag, indvendinger og politisk uenighed markerede sig.

Det skinnede allerede igennem ved punkt tre og fire, hvor der blev givet en smagsprøve på, hvor partierne står henne til kommende budgetforhandlinger. Det var mere dramatisk end de første to punkter, hvor dagsordnen blev godkendt, og samtidig blev der uden debat skiftet ud på en byrådsplads. Susanne Bjerregaard Mørck (A) har meddelt borgmester Steen Wrist, at hun på grund af helbredsmæssige årsager anmoder om orlov fra sine kommunale hverv i en længerevarende periode, og derfor blev Hans Martin Brøndum (A) indkaldt som stedfortræder.

Mere dramatisk var det nemlig ved de næste to punkter, hvor borgmesteren, Steen Wrist, startede debatten med at uddybe:

– Der venter nogle spændende forhandlinger forude, men jeg kan allerede løfte sløret for, at vi skal tænke anderledes. Byrådet har nogle elementære opgaver, som de i fællesskab skal løse, sagde han og lagde hermed op til, at partierne i byrådet skulle være klar til at være kompromissøgende i forhandlingerne. I den forbindelse fik oppositionen markeret sig i form af borgmesterkandidaterne fra henholdsvis Venstre og Dansk Folkeparti, som i grove træk præsenterede punkter fra deres valgprogrammer, som de vil gå til forhandlingerne med.

Peder Tind og Venstre, som besidder fire af de 21 pladser i byrådet, understregede, at de ville se retninger af deres politik, hvor der især blev lagt vægt på en sænkelse af dækningsafgiften samt en bibeholdelse af investeringer i jobcentret, hvilket de har højt på deres dagsorden. Derefter fik Susanne Eilersen (O) anledning til at præsentere deres budgetforslag, hvor de klassiske dyder fra Dansk Folkeparti blev dyrket, idet fokusset var på de ældre og sårbare grupper i samfundet, og samtidig var der rettet opmærksomhed mod turisme, hvor partiet mene, at der skal være en større strategi for at medvirke til flere tilflyttere til byen.

I de efterfølgende punkter var der en stor enighed omkring den politiske udfoldelse, hvoraf ønsket om et stort fokus på den grønne omstilling samt klimaet i Fredericia viste sig igennem et bredt flertal, hvor nuancerne blev diskuteret.

Temperaturen i byrådssalen nåede dog undervejs kogepunktet, da punkter som prioritering af anlægsmidler på skoleområdet, supplerende bidrag til analyse af Familieafdeling og forslag til at styrke lokaldemokratiet viste, at der er udsigt til store diskussioner til budgetforhandlingerne.

Dramaet udeblev ikke, og byrådsmødet trak officelt ud i over fire timer uden at tælle de lukkede punkter med.

Det var helt tydeligt, at byrådsmedlemmerne havde en del på hjertet og lagde op til politiske mærkesager, som de i højere grad kommer til at kæmpe for til valgkampen i november. Grundlæggende spørgsmål om åbenhed og dialogen med fredericianerne var de helt store tematikker mandag aften, og der var forskellige holdninger blandt partierne, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der repræsenterer det fredericianske byråd.

Efter at have været igennem de 21 åbne punkter igennem takkede Steen Wrist tilhørende for fremmødet, og efterfølgende var det tid til de lukkede punkter, der handlede om Ikke-lov tilbud på misbrugsområdet, DanmarkC – Prins Georgs Kvarter og salg af areal – Skærbæk.