Klima-, Energi- og Miljøudvalget har netop besluttet at døgnåbne kommunens genbrugspladser på Bundgårdsvej og Nordre Kobbelvej

Du skal fremover kunne komme af med affaldet på alle tidspunkter af døgnet på begge genbrugspladser på Bundgårdsvej og Nordre Kobbelvej.

– Ved at holde døgnåbent på vores genbrugspladser tilgodeser vi brugerne, der kan komme af med deres affald, når det passer dem bedst både på Bundgårdsvej som i dag og på Nordre Kobbelvej. Vi forventer, at ordningen også kommer til at give et bedre flow på pladserne og er med til at løfte serviceniveauet, siger formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget Tommy Rachlitz Nielsen.

Fredericianerne kommer ikke til at skulle vente lang tid på den nye ordning. Affald & Genbrug forventer at være klar med de døgnåbne genbrugspladser i løbet af foråret 2022.

Gode erfaringer fra forsøgsordning
Den permanente ordning med døgnåbent kommer efter gode erfaringer fra en forsøgsordning på Bundgårdsvej.

– Erfaringerne fra forsøgsordningen på Bundgårdsvej er positive og viser, at brugerne er glade for de udvidede åbningstider. Vi ved fra vores nabokommuner, at døgnåbne genbrugspladser er et hit, og så er brugerne generelt gode til at forvalte friheden, siger næstformand i Klima,- Energi- og Miljøudvalget John Nyborg.

Fredericia Kommune har i perioden november 2021 til februar 2022 kørt en forsøgsordning med døgnåben genbrugsplads på Bundgårdsvej. Forsøget viste, at cirka 1000 borgere, hvilket svarer til 11 % af det samlede antal besøg, svingede forbi genbrugspladsen udenfor den bemandede åbningstid, som ligger i tidsrummet kl. 10.00 -18.00 i perioden 8. november til 4. december 2021. Det var særligt i de tidligere morgentimer og aftentimer, at genbrugspladsen var godt besøgt. Nordre Kobbelvej har også haft døgnåbent for aflevering af haveaffald. Her har ca. 16 % af de besøgende været forbi udenfor den bemandede åbningstid.

Registrering skal give adgang døgnet rundt
Genbrugspladserne fortsætter de nuværende bemandede åbningstider, som er alle dage klokken 10.00-18.00, men udenfor dette tidsrum skal det fremover være muligt at køre på genbrugspladserne de øvrige timer i døgnet, hvis man er registreret enten med nem-id eller mit-id.

Farligt affald og asbestholdigt affald kan fortsat kun afleveres indenfor den bemandede åbningstid.
Der er afsat 3.0 mio. kroner i Budget 2022 til blandt andet at etablere en ny hal og øget overvågning af pladsen på Nordre Kobbelvej.