Strandgæster i Rebæk vil fra i år kunne få en bedre strandoplevelse, hvor SlotssøBadet vil servicere gæsterne. Tilbuddene vil afhænge af sommeren og gæsternes ønsker.

”Hvis sommeren bliver som de seneste år, så har vi stor overskudskapacitet, da folk jo helt naturligt søger mod strandene. Omvendt hvis vejret er dårligt. Vi har derfor talt om, hvordan vi bedst muligt kan servicere byens badegæster og søgte derfor Kolding Kommune om tilladelse til at etablere en strandoplevelse ved Rebæk”, udtaler direktør for SlotssøBadet Otto Skak.

I første omgang vil SlotssøBadet servicere stranden med en isvogn, hvor der er mulighed for køb af is, snacks, sandwiches, læskedrikke, m.v. SlotssøBadet har desuden søgt om mulighed for at udvide med andre aktiviteter og services efter behov. Tilbuddet sigter på at servicere de gæster de allerede nu besøger stranden, og det forventes derfor ikke at der vil ske en øget benyttelse af området.

”Vi kan se, at havnebassiner og strandparker bliver mere og mere eftertragtede i andre byer. Både lokale og turister ønsker bedre forhold, tilbud og muligheder. Det er vores opfattelse, at vi med den nye aftale kan tilbyde bedre service i området end vi har i dag,” lyder det fra områdechef i By- og Udviklingsforvaltningen Martin Sejersgaard-Jacobsen, der fortsætter: ”For os har det også været vigtigt at samarbejde med en partner, der vil arbejde for at udvikle området sammen med naboer, m.fl., så alle interessenters behov bliver tilgodeset”.

Aftalen gælder for sommeren 2015. I første omgang vil Rebæk Strand blive serviceret på det, der betegnes som ”badedage” og primært i weekends og skoleferier.