Nu bliver det lettere at parkere cyklen på banegårdspladsen i Kolding. Antallet af p-pladser øges fra 80 til 105, cykelparkeringen bliver overdækket, tre pladser vil være reserveret ladcykler, og så bliver der opsat en servicestation med cykelpumpe, stativ og værktøj til mindre reparationer. Det nye anlæg vil stå færdigt 9. december.

”Der har været pres på den eksisterende cykelparkering. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan øge kapaciteten, så det bliver lettere at parkere cyklen, og så pladsen foran banegården kommer til at fremtræde pænere og mere ryddelig,” udtaler projektleder Gorm Baagøe Andersen fra Kolding Cykelby/Kolding Cykler på Kolding Kommunes hjemmeside.

Den nye cykelparkering er overdækket og i to etager. Ud over flere p-pladser vil der være nye faciliteter, som kan gøre dagligdagen lidt lettere for cykelfolket – bl.a. en servicestation med cykelpumpe og værktøj til småreparationer. Da der kommer flere og flere ladcykler i gadebilledet, er der også reserveret tre pladser til denne cykeltype, som kræver ekstra plads.

”Vores leverandør VEKSØ arbejder på højtryk med at opsætte den nye cykelparkering, så den er klar til næste fredag. Anlægsarbejdet betyder, at vi er nødt til at flytte nogle af de cykler, der holder på banegårdspladsen. Derfor kan man opleve, at ens cykel ikke holder, hvor man parkerede den, men et andet sted på banegårdspladsen. Jeg håber på forståelse for de gener, som anlægsarbejdet afstedkommer den næste uge,” fastslår Gorm Baagøe Andersen.

Den nye cykelparkering koster 650.000 kr. 40 pct. af midlerne har Kolding Kommune fået i tilskud fra Transportministeriets pulje om cykelparkering.

”Vores ambition er at styrke cyklismen i Kolding. Det er sundt for helbredet og godt for miljøet at cykle, og det letter presset på vejene. Cyklisterne har efterlyst bedre muligheder for at parkere cyklen. Det imødekommer vi bl.a. med den nye banegårdsparkering, som forhåbentlig vil gøre det endnu mere attraktivt at kombinere cyklen med bus og tog,” siger Gorm Baagøe Andersen.