Når det nye bybusnet træder i kraft 28. juni, kan borgerne i nogle af Koldings nyere boligområder se frem til bedre busbetjening. Det gælder f.eks. Ankerhusvej i Dalby samt Lykkeshave og Blåbærvej i Vonsild.

”Det nuværende bybusnet stammer helt tilbage fra 1988. Siden da er der sket en voldsom udvikling af Kolding, bl.a. med nye boligområder. Med det nye bybusnet imødekommer vi de behov, som byens udvikling har skabt, så det bliver lettere for borgere i de nyere boligområder at tage bussen,” forklarer trafikplanlægger Karina Mortensen, Kolding Kommune.

Flere afgange til Dalby

Et godt eksempel er Dalby-området. Her er der bygget mange nye boliger de senere år, og udviklingen fortsætter.

”Hidtil er borgerne i Dalby blevet betjent af lokalrute 254, som kører mellem Kolding Rutebilstation og Sdr. Stenderup/Hejlsminde. Men fremover får Dalby en bedre betjening med væsentlig flere afgange, når bybussens linje 2 kommer til at betjene Ankerhusvej i Dalby,” fortæller Karina Mortensen.

På hverdage vil der være 35 afgange på Ankerhusvej mod 12-13 i dag, om lørdagen kører bussen 21 gange mod 3-4 i dag, mens der vil være 15 afgange om søndagen sammenlignet med de nuværende 4-5.

Mest mulig buskørsel for pengene

Et af målene med det nye bybusnet er at få mest mulig buskørsel for pengene og at lægge køreplanerne efter de faktiske behov.

”Vi har undersøgt, hvor behovet er størst, og Dalby er altså et af de områder, hvor det giver mening at styrke busdriften med flere afgange. Passagergrundlaget i Dalby er større, end vi kan imødekomme med den nuværende betjening,” vurderer Karina Mortensen.

Nye områder i Vonsild får bus

Andre eksempler på nyere boligområder, hvor beboerne kan se frem til bedre busservice, er Lykkeshave samt Blåbærvej i Vonsild.

”I Vonsild er der ligesom i Dalby bygget rigtig meget de seneste år, og der opføres stadig mange nye boliger. For at imødekomme det behov udvider vi ruten for linje 3 sydpå og østpå, så hver anden bus kører omkring Lykkeshave, mens de øvrige busser får stoppested på Blåbærvej tæt på Ådalsparken og Forsytiavænget,” siger Karina Mortensen.

Status quo i Drejens

Trafikplanlæggerne ville også gerne have styrket busdriften i Drejens, men i første omgang må områdets beboere nøjes med et mere eller mindre uændret serviceniveau.

”Drejens vil med det nye bybusnet blive betjent at linje 8 og linje 9, hvor linje 8 kører omkring Nr. Bjert, mens linje 9 kører direkte gennem Strandhuse via Lyshøj Alle. De to linjer afløser den nuværende linje 4,” siger Karina Mortensen og fortsætter:

”Vi er godt klar over, at den østlige del af Drejens ikke serviceres ret godt. For at kunne gøre noget ved det skal der etableres en vendeplads til bussen lidt længere ude ad Drejensvej. Det håber vi at kunne få råd til inden for en overskuelig tid.”

Du kan læse mere om det nye bybysnet på www.kolding.dk/nytbybysnet.