Da landets børnehaver åbnede op igen efter coronanedlukningen, blev der mange steder indført samvær i mindre børnegrupper og mere udeliv. En ny VIVE-undersøgelse viser nu, at trivslen blandt børnene er steget efter genåbningen. De mindre børnegrupper og en ændret praksis for aflevering af børnene til børnehaven er noget, som institutionerne ønsker bevaret fremover.

VIVE har gennemført en erfaringsopsamling blandt 110 børnehaveledere fra den periode, hvor børnehaverne efter nedlukningen igen modtog børn. Formålet var at få viden om børnehavernes erfaringer til gavn for den fremtidige udvikling af området.

Genåbningen af daginstitutionerne fra 15. april 2020 skete under sundhedsfaglige retningslinjer for, hvordan personalet og børnene skulle omgås for at begrænse smitten. Det betød blandt andet krav om øget hygiejne, mere udeliv og mindre børnegrupper og andre ændringer i hverdagen. Undersøgelsen viser, at mindre børnegrupper og ændret praksis for aflevering af børnene til børnehaven er noget, som institutionerne ønsker bevaret fremover.

Bedre trivsel, øget arbejdsglæde og god kommunal støtte

Størstedelen af børnehavelederne som helhed vurderer samtidig, at rammerne for genåbning af daginstitutionerne har givet bedre trivsel for børnene. Flertallet af lederne vurderer også, at personalet har oplevet øget arbejdsglæde, og at der har været forbedret samarbejde i personalegruppen. Derudover er de godt tilfredse med den støtte og sparring, de har fået fra den kommunale forvaltning i forbindelse med at skulle efterleve de nye retningslinjer.

Fasthold de gode erfaringer

Børnehavelederne påpeger flere positive erfaringer fra genåbningen, som de ønsker fastholdt. Det er blandt andet:

 • Mindre børnegrupper
  Flere ledere ønsker at fastholde en organisering af børnene i mindre grupper.
 • Ændret praksis for aflevering
  Flere ledere ønsker at fastholde den ændrede procedure for aflevering, hvor forældre ikke går med ind i institutionen, men afleverer barnet til en medarbejder uden for institutionen. Blandt lederne opleves det, at børnene er mere trygge og har nemmere ved at blive afleveret ved lågen eller på legepladsen, end når forældrene går med helt ind i institutionen.
 • Hygiejnefokus
  Der er også ønsker om at fastholde det øgede fokus på hygiejne og rengøring, da man har oplevet færre sygemeldinger blandt børn og voksne i perioden.
 • Øget udeliv
  Flere medarbejdere har oplevet, at det er godt at være mere ude. Nogle har oplevet færre konflikter, lavere støjniveau og mere fantasi i børnenes lege, i forbindelse med at de har opholdt sig mere ude.

Børnehavelederne nævner også andre områder, hvor erfaringerne måske kan give anledning til ændrede rutiner. Det er ønsker om at reducere omfanget af mødeaktivitet ved at bruge de positive erfaringer med afholdelse af møder digitalt, da det reducerer transporttid.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer