I 2009 traf Fredericia byråd en vigtig beslutning. Sammen med Realdania By & Byg købte man den tidligere Kemira-grund med henblik på at udvikle en ny bydel, Kanalbyen. En bydel hvor bæredygtighed er et nøgleord.

Kanalbyen hviler på en strategi for bæredygtighed, herunder miljømæssigt. Samt en unik model for klimasikring. Således er kanaler og infrastruktur en væsentlig del af Kanalbyens udvikling. Kanalerne bidrager sammen med terrænhævning til at kunne klare havvandsstigninger. Infrastrukturen kan desuden bære en mere hensigtsmæssig trafikafvikling med centrale parkeringshuse.

I Fredericia har vi vedtaget en ambitiøs Klimaplan 2020. I 2030 skal vi have nået en 70% emissionsreduktion. Transportsektoren bidrager væsentligst til udledningen af CO2. Hvis vi skal nå 2030-målet, er det nødvendigt, at vi sammen finder løsninger på transportområdet.

Med ’Base of Energy’, som er det seneste initiativ i Kanalbyen, får vi i Fredericia en unik mulighed for at bidrage til fremtidens bæredygtige løsninger, også på transportområdet. Her kan vi finde fremtidens innovative løsninger på opladnings-, energi- og transportformer.

Med det nærliggende Campus, som planlægges opført i Kanalbyen, kan vi samle de kloge hoveder, som i samarbejde med ’Base of Energy’ kan udvikle nye og innovative transport og energiløsninger. Det kan for eksempel ske i samarbejde med Aalborg Universitet, hvor man arbejder med fremtidens transportløsninger, så som selvkørende køretøjer. Der er mange interessante perspektiver i dette.

Jeg vil som byrådskandidat arbejde hårdt for, at vi kommer i mål med ’Base of Energy’ til gavn for klimaet. Derudover vil jeg arbejde for, at erfaringerne fra Kanalbyen bruges i Fredericia midtby som helhed. Læs mere på www.carstenhøj.dk

Carsten Høj Nielsen
Kandidat til byrådet for Socialdemokratiet