Shell Oil Company. Et af de største olieselskaber i verden. Stiftet for 105 år siden. Texas. Houston. Olie.

Historien om Shell i Fredericia er også historien om et dansk bileventyr. Et buldrende århundrede hvor hestevogne blev erstattet af biler og afstandene kortere for alle danskere. Bilerne bandt Danmark sammen på en helt ny måde, tankstationerne skød op i alle byer og landsbyer. Alle ville gerne være med i bilernes århundrede.

Miljøregningen kom senere.

I 1912, for over hundrede år siden, importerede Shell olie til Fredericia via en havneterminal. Knap 50 år senere udvidede Shell sit engagement i Fredericia betydeligt:

Da Shell i august 1966 indviede raffinaderiet i Fredericia, blev virksomheden et af byens varetegn. Godt 50 år senere indgik Shell en salgsaftale med en nystiftet virksomhed ved navn Dansk Olieselskab ApS, der igen var ejet af virksomheden Bahia Capital ApS med indehaveren Tommy Frank.

En handel til 80 millioner US dollars. Eller knap en halv milliard danske kroner. 

DONG begyndte at blive en del af Shell-historien i 1984, da DONG Energys rørledning blev etableret og al olien der raffineres i Fredericia hentes i Nordsøen. Rørledningen er på hele 320 km, og fører årligt knap 15 millioner tons råolie fra Nordsøen til Fredericia, oplyser Shell. Her lander olien i en råolieterminal, der ligger i nordbyen og via en 7 km lang rørledning under jorden, side om side med parcelhuseområder og boligblokke, til Shells havneterminal i Fredericia. Forbindelsen er komplet.

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen

Siden 1984, da DONG Energys rørledning blev etableret og dermed fuldendte infrastrukturen mellem Nordsøfelterne, DONG Energys råolieterminal, Shell Raffinaderiet og Shells havneterminal, har havneterminalen også fungeret som udskibningsterminal for råolie og gas.

Shell oplyser at kapaciteten er ikke mindre end 3.4 millioner tons råolie om året og at man forarbejder ikke mindre end 35% af alle danske brændstofprodukter.

Flyende gas, jetbrændstof, diesel m.m flyder i hanerne i Nord og Øst, og en gammelkendt og indforstået bemærkning i Fredericia er, at hvis raffinaderiet brænder, ryger vi nok allesammen med.

Tankbilerne til og fra raffinaderiet minder alle byens borgere om, at Shell ligger lige ved siden af. Og det ligger på en grund der svarer til 138 fodboldbaner og med en tankkapacitet på 660.000 m³.

Den 15. september 2016 meddeler Shell i en pressemeddelelse at Shells raffinaderi i Fredericia er solgt:

”Shells globale strategi er at koncentrere disse typer af virksomhed på de større vækstmarkeder, hvor vores forretningsmodel er mest konkurrencedygtig. Ikke desto mindre forbliver Shells muslingeskal og brændstofprodukter på de danske veje. Mere end 200 tankstationer over hele Danmark drives fortsat som Shell-stationer, blot under nyt ejerskab,” siger Jesper Brieghel, kommunkationsdirektør i Shell.

Handlen efterlader et år senere en længere række af spørgsmål. Virksomheden har fungeret i over 100 år i Fredericia. Hvorfor siger man nu farvel? Hvem er det egentlig der har overtaget raffinaderiet? Og hvad er planen?

Det undersøger Fredericia Avisen, og du kan læse med i den kommende tid, hvad vi får af svar.