Byerne bliver større i fremtiden, og der bliver en større koncentration af mennesker. Fra nu og frem til 2050 skal byerne i verden mere eller mindre fordobles i størrelse, og op mod 80-90 % af verdens befolkning vil bo i og omkring de 500 største byer i verden.

Det svarer til, at der hver dag de næste 30 år skal bygges en by på størrelse med Odense med alt der hører til; bygninger, byrum, infrastruktur, transportsystemer, osv.

– Jeg fokuserer meget på urbanisering. Altså på byudvikling som en driver for forandringer i samfundet, men også for vækst for den enkelte virksomhed, siger Torben Klitgaard i en pressemeddelelse, der er direktør for det faglige netværk for bæredygtig byudvikling, BLOXHUB og hovedtaler på konferencen ”Fremtidens bæredygtige byggeri” i Middelfart.

Ikke råd til at lade være

– Hvis vi kigger på udviklingen, og samtidig gerne vil overlevere en verden til vores børn, som er bedre end den vi selv kom ind i, så kræver det, at man radikalt tænker energi- og klimahåndtering på en anden måde, siger han.

Men er der overhovedet tid til at tænke bæredygtighed ind, når vi skal have plads til så mange mennesker? Er det ikke blot et spørgsmål om at få mast flest mulige mennesker sammen på mindst mulig plads på kortest mulig tid?

– Det klassiske svar på det spørgsmål er nok, at man ikke har råd til ikke at tænke bæredygtigt. Tendenserne med befolkningsændringerne og klimaforandringerne gør, at hvis ikke vi begynder at tænke på nye måder, så går det galt. Vi kan være helt sikre på, at det går galt, hvis vi ikke forandrer vores holdning til, hvordan vi skal udvikle det her, siger Torben Klitgaard.

Hvis regnestykket ender i minus er det ikke bæredygtigt

For BLOXHUB-direktøren handler bæredygtighed om mere og andet end bare affaldshåndtering eller krav til gipsplader. Bæredygtighed er tre ting helt overordnet:

– Hvis noget virkelig skal være bæredygtigt, så skal det dels produceres på en måde der er så lidt miljøbelastende som muligt. Det skal være socialt bæredygtigt, det skal fx ikke være usundt eller farligt at producere eller medføre, at medarbejderne får dårlige rygge på grund af tunge løft, og det skal være noget der gør, at vi rent socialt i den måde vi forbruger produktet på kan sige, at det er bæredygtigt. Og så skal det selvfølgelig også være økonomisk bæredygtigt. Der er nok mange som tror, at bæredygtighed ikke har noget med penge at gøre, men det har det i særdeleshed. Hvis ikke regnestykket ender i plus, så er det per definition ikke bæredygtigt, siger Torben Klitgaard.

Trendende begreber

Økonomi er altså en væsentlig faktor i bæredygtighed. Og ordet økonomi indgår da også i et af de mest hypede bæredygtighedsbegreber de seneste år – nemlig cirkulær økonomi.

Hvor man tidligere har fokuseret hovedsagligt på at optimere gevinsten ved at producere et bestemt produkt, kigger man i højere og højere grad på produktets samlede livscyklus.

– Jeg vil langt hellere tale om cirkularitet eller cirkulær økonomi, end jeg vil snakke om bæredygtighed. Fordi for mig er bæredygtighed lige som vand. Det er noget som kommer ud af hanen. Det tager jeg fuldstændig selvfølgeligt. Men alle producenter rundt om et materiale eller produkt skal tænke på, hvordan det kan produceres så lidt miljøbelastende som muligt. Hvordan kan det forbruges så lidt miljøbelastende som muligt. Og hvordan kan det afskaffes og genanvendes så lidt miljøbelastende som muligt. Så har du cirklen sluttet i tilblivelse, produktion, anvendelse og bortskaffelse/genanvendelse, siger Torben Klitgaard og fremhæver i den sammenhæng også begrebet upcycling, hvor et produkt kan udvikles og bruges til noget nyt efter endt brug:

– Altså at man ikke blot genanvender produktet til dets oprindelige formål, men nedbryder det og flytter det til en anden form for anvendelse. Det er et potentiale, der har stor kommerciel værdi. Men det der er helt afgørende er, at vi kigger på energi og klima og bæredygtighed som nogle overordnede drivere.

Mennesker skaber aktivitet

Konklusionen er ifølge Torben Klitgaard, at bæredygtighed ikke behøver være byrdefuldt for en virksomhed. Tværtimod.

– Pointen er, at der er rigtig meget business i at tænke i bæredygtighed. Bæredygtighed ER business. Det er rigtig, rigtig god business, siger han, og fortsætter:

– Urbanisering er måske den største forretningsmulighed nogensinde. I byerne samles der nemlig rigtig mange udfordringer; energiforbrug, energiproduktion, transport. Det er der vi bor, det er der vi lever, det er der vi køber ind. Når man samler mennesker et sted, så driver virksomhederne også den vej. Fordi der hvor der er mennesker, er der også aktiviteter, og der hvor der er aktivitet, er der business.

Efterspørgsel er nøglen

Den bæredygtige udvikling er, ifølge Torben Klitgaard, langt hen ad vejen styret af efterspørgsel.

– Vi skal have dem der køber varerne til at efterspørge de miljørigtige. Hvis jeg siger, ”jeg vil have et hus og det skal være miljørigtigt”, så går jeg selvfølgelig kun til de byggefolk, aktører, entreprenører, der kan skaffe mig det hus. Og hvis vi nu gjorde det, tilpas mange af os, så ville der jo ske en bølge, siger han, og peger på, at det fx allerede er sket inden for legetøjsindustrien, hvor legetøj uden ftalater er efterspurgte, fordi kunderne er blevet mere bevidste.

– På den lange bane vil efterspørgslen gå i den retning, og derfor er det vigtigt at bevidstgøre sig om bæredygtighed, og hvordan ens virksomhed kan blive så miljørigtig som muligt, og det gør man ved at læse bøger, blade, aviser og blogs – og ved at deltage på konferencer, slutter Torben Klitgaard.

Fakta

Konferencen ”Fremtidens bæredygtige byggeri” 

På konferencen tager vi pulsen på tendenser og udvikling inden for bæredygtigt byggeri. Indlægsholderne vil fra forskellige indgangsvinkler belyse, hvorfor bæredygtighed og cirkularitet er ”det nye mantra” inden for byggeri, og hvorfor genanvendelse af ressourcer er en både god og nødvendig idé.

Vi vil gerne nå langt ud i samfundet med vores budskaber. Derfor har Molio som noget nyt i 2017 indgået et partnerskab med Green Building Council Denmark om planlægning og gennemførelse af konferencen. Det betyder et styrket netværk for formidling af viden om bæredygtigt byggeri i Danmark.

Tid og sted: Den 31. august 2017 i HUSET Middelfart – se mere på https://huset-middelfart.dk/

Læs mere om konferencen og de øvrige oplægsholdere her