Missionshuset i Brenderup på Brovej 1 bliver med kommunal støtte fra landsbypuljen nænsomt nedrevet så byggematerialerne kan genbruges i en udvidelse af værtshuset Guldkronen i Middelfart.

Byrådet i Middelfart besluttede i 2016 at gøre omstillingen til cirkulær økonomi til en særlig indsats i den kommunale forvaltning. Det vil især få indflydelse på, hvordan kommunen varetager sin håndtering af affald, men ambitionen er at tænke den cirkulære tilgang ind overalt, hvor det kan være relevant.

Og når det kommer til nedrivning af bygninger, kan cirkulær økonomi være meget relevant. Det bliver det gamle missionshus i Brenderup et godt eksempel på. Missionshuset er et demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan man kan nedrive en bygning med det formål at genbruge materialerne.

Nedrivningen af Missionshuset, som blev bygget i 1884, er allerede i gang, og det er planen, at byggematerialerne skal genbruges som en del af en udvidelse af værtshuset Guldkronen i Middelfart By.

Cirkulær økonomi handler ikke bare om genbrug, men også om at “ombruge” dvs. at tænke genbrug på nye måder og anskue alle materialer og alt affald som ressourcer. For at fremme cirkulær forretning i små og mellemstore virksomheder har brancheforeningen Danske Maskinstationer & Entreprenører (DM&E) og Miljøstyrelsen indgået aftale om støtte til aktiviteter målrettet virksomheder, der arbejder med nedrivning og håndtering af bygge- og anlægsaffald. Målet med projektet er øget vækst og beskæftigelse, ressourceeffektivitet med hensyn til genanvendelse af bygge- og anlægsaffald samt reduktion af CO2 i forbindelse med nedrivning og transport af materialer

Missionshuset i Bro er efter aftale med Middelfart Kommune udvalgt som et af flere demonstrationsprojekter, hvor der skal registreres og kortlægges en række ting – herunder affaldstrømme og ressourceforbrug (timer) ved forskellige typer nedrivningsopgaver. Den opsamlede viden skal bl.a. bruges til uddannelse og påvisning af forretningsmodeller indenfor genanvendelse. Middelfart Kommune og DM&E ønsker at bruge Bro Missionshus som demonstrationsprojekt, der sandsynligvis vil danne grundlag for ny lovgivning på området.

Spændende at være med helt fremme

Regitze Tilma, Formand for Teknisk Udvalg i Middelfart Kommune, udtaler:

“Det er meget spændende at vi i Middelfart Kommune kan være med helt fremme i den vigtige omstilling til cirkulær økonomi, som både på landsplan og i EU fylder stadigt mere i debatten omkring de globale klimaudfordringer. Nedrivningen af Missionshuset er på den måde med til at støtte en højere sag, og det er glædeligt, at vi netop i dette tilfælde med god samvittighed kan give huset en respektfuld og nænsom behandling. Vi ved også, at der i omstillingen til cirkulær økonomi findes enorme forretningspotentialer for de lokale erhvervsvirksomheder, som vi gerne hjælper på vej”

Nedrivningen og sorteringen af byggeaffaldet er ikke kun en teoretisk øvelse. Kommunen har indgået aftale med ejerne af missionshuset om frit at kunne disponerer byggematerialerne, og der er fundet en lokal aftager af stenene i Middelfart i form af værtshuset Guldkronen. Stenene fra Missionshuset vil efter afrensning blive kørt direkte til byggepladsen for at blive genbrugt i nybyggeriet. Guldkronen får ikke stenene gratis, men betaler et beløb, der svarer til de udgifter, Middelfart Kommune har i forbindelse med nedrivning og rensning af stenene.